Мутагенез радіаційний — Енциклопедія Сучасної України

Мутагенез радіаційний

МУТАГЕНЕ́З РАДІАЦІ́ЙНИЙ – прийом отримання мутацій за допомогою опромінення живих об'єктів (насіння, розсади, живців, вегетуючих рослин, спор, мікроорганізмів, пташиних яєць, ікри риб, культури клітин і тканин) високоенергетичною та іонізуючою радіацією (рентґенівське, γ-, β-випромінювання, нейтрони). Виділяють природ. (спонтан.) М. р. (відбувається за раху­нок дії косміч. випромінювання, випромінювання природ. радіо­актив. елементів та ізотопів) і штучний (як правило, спрямов., експерим.; застосовують для отримання сортів рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів, дозволяючи відібрати для цілей селекції такі форми, що характеризуються певними госп.-ко- рис. показниками: більш висока продуктивність, якість, стійкість до несприятливих чинників, хвороб). Кількість мутацій, що виникають під час дії радіації, прямо пропорційна дозі опромінення; але зі зростанням дози зменшується виживання і здатність дати потомство, адже мутації проявляються від 2-го до 20-го поколінь. Тому для цілей М. р. використовують високі дози (ЛД70, ЛД80 і навіть ЛД90). Під час штуч. М. р. не виникає нових типів мутацій, зростає лише їхня кількість, що полегшує роботу селекціонерів, даючи більше мож-ливостей для відбору. Але під час збільшення частоти появи різних типів мутацій зростає ймовірність таких, які важко виявити в нормі. В Україні давно проводять роботи з одержання нових сортів с.-г. рослин за допомогою іонізуючої радіації (див. Мутагенез). Серед сортів, одержаних укр. ученими, широковідомі скоро­стиглі, високоврожайні, стійкі до низьких т-р і хвороб сорти гречки Аеліта, Лада, Галатея (селекціонер О. Алексєєва), низькоалкалоїдні сорти люпину Київсь- кий мутант, Мутант 486 (В. Головченко), сорт м'яти Зимостійка (Г. Воробйова), сорт тютюну Безпасинковий (О. Бурцев). Досягнення М. р. у тваринництві більш скромні, варто відзначити, що за його допомогою рос. учені вивели породу норки з оригін. сріблястим кольором хутра; є відомості про досвід застосування цього методу австрал. ученими у птахівництві. Відомі успішні спроби отримання високопродуктив. штамів мікроорганізмів-продуцентів деяких антибіотиків. Як допоміж. прийом в отриманні нових сортів рослин М. р. набув знач. поширення у багатьох країнах, що пояснюється можливостями опромінення практично необмеж. кількості індивідуумів (насіння). Завдяки М. р. у світі виведено тисячі нових сортів с.-г. і декор. рослин.

Літ.: Дубинин Н. Проблемы радиационной генетики. Москва, 1961; Кузин А., Каушанский Д. Прикладная радиобиология. Москва, 1981; Гершензон С. М. Мутации. К., 1991; Тоцький В. М. Генетика: У 2 т. О., 1998; Опалко А. І., Заплічко Ф. О. Селекція плодових і овочевих культур. К., 2000; Козьмин Г., Гераськин С., Санжарова Н. и др. Ради- ационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Москва, 2015.

І. М. Гудков

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю