Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека

КІРОВОГРА́ДСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. Д. Чижевського Засн. 1899 з ініціативи міського землевпорядника П. Рябкова як громад. б-ка. Від 1920 – міська, від 1939 – обласна, 1936–92 – ім. Н. Крупської, від 1993 – ім. Д. Чижевського. У структурі – чит. зали із сусп.-політ. і гуманітар. наук, з галузей економіки і техніки, мист-ва; відділи краєзнавства, документів іноз. мовами, міського абонемента; Інтернет-центр. Фонд складає бл. 780 тис. од. зберігання 43-ма мовами світу від манускриптів 15 ст. до сучас. вид. на різних носіях; містить наук., художню, метод. і бібліогр. літ-ру та аудіовізуал. засоби. У відділі рідкіс. і цінних документів зберігаються книги з приват. б-к польс. композитора К. Шимановського, генерала О. Самсонова, В. Винниченка, Д. Чижевського, родин. архів Флоровських, книжк. колекція О. Ільїна. Серед раритетів – рукописи староукр. мовою теол. та світського змісту; стародруки – книги І. Федорова та П. Мстиславця; вид. Києво-Печер. друкарні з числен. рукопис. маргіналіями, прижиттєві твори Д. Яворницького, М. Грушевського, А. Скальковського; довідк. вид. – енциклопед. словники Ф. Брокгауза та І. Ефрона, а також Ф. Павленкова, енциклопедії 19 – поч. 20 ст. з мист-ва, літературознавства, техніки, медицини. Значну частину фонду складають вид. іноз. мовами, зокрема прижиттєві твори Вольтера, Дж. Байрона, Ф. Шіллера, В. Скотта; книги, подаровані діаспорою, – В. Винниченка, Яра Славутича, М. Грушевського, Д. Чижевського; колекція книг з автографами авторів – П. Загребельного, В. Шевчука, Ю. Яновського, священика Іоанна Кронштадтського. Від 2008 видає щоріч. наук.-метод. зб. «Бібліотечна орбіта Кіровоградщини», довідк.-бібліогр. покажчики про видат. земляків (С. Барабаш, О. Жовну та ін.); реалізувала серію проектів про історію рідного краю, виданих на компакт-дисках: «Автограф війни», «Голоси з війни», «Єлисаветградський абрис Якова Паученка», «Єлисаветградський абрис: персони українського театру». Б-ка співпрацює з місц. вченими та науковцями РФ, США, Канади, Німеччини, здійснює книгообмін, провадить наук., метод., інформ., соціол. та видавн. діяльність. Створ. веб-сайт. При б-ці діють центри: Регіон. тренінговий, Інформ.-консультатив. з ґендер. питань, Європ. інформації, Канад.-укр. бібліотечний, «Вікно в Америку», «Інтерсвіт» та ін. Дир. – О. Гаращенко (від 1998).

Літ.: Мативос Ю. Н., Сандул В. А. Кировоград: Путеводитель. Дн., 1982; Місто і люди. Єлисаветград – Кіровоград, 1754–2004. Кр., 2004.

В. А. Козлова


Покликання на статтю