Мухін Анатолій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Мухін Анатолій Петрович

МУ́ХІН Анатолій Петрович (23. 07. 1889, Харків – 18. 07. 1980) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1935), проф. (1931). Закін. Харків. мед. ін-т (1922). Працював лікарем. 1923–31 – у Пн.-Кавказ. мед. ін-ті (м. Ростов-на-Дону, РФ); 1931–33 – зав. каф. заг. гігієни Крим. мед. ін-ту (Сімферополь); 1933–41 – зав. однойм. каф. Смолен. мед. ін-ту; водночас 1937–41 – дир. Смолен. обл. сан.-гіг. лаб.; 1941–43 – зав. каф. гігієни Пн.-Осетин. мед. ін-ту (м. Орджонікідзе, нині Владикавказ); 1943–51 – зав. каф. гігієни Куйбишев. мед. ін-ту (нині Самара; усі – РФ); 1951–58 – зав. каф. гігієни Білорус. ін-ту удосконалення лікарів (Мінськ); відтоді – зав. однойм. каф. Ленінгр. ін-ту удосконалення лікарів (нині С.-Пе­тер­бург). Наук. праці присвяч. проблемам гігієни харчування та комунал. гігієни.

Пр.: Санитарная характеристика г. Смо­ленска в связи с его перепланировкой. Москва, 1936; Основные прин­ципы организации санитарной экспер­тизы пищевых продуктов и предприятий пищевой промышленности и общес­твенного питания: Метод. пособ. для врачей-курсантов. Ленинград, 1960; Али­ментарные интоксикации пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве, и их предупреждение: Метод. пособ. для врачей-курсантов. Ленинград, 1965; Особенности лечебно-профилактического питания при вредном влиянии различ­ных ядов // Вопр. эксперим. гигиены и сан. практики: Тр. Ленингр. ин-та усовершенствования врачей. 1969; Ядо­химикаты в сельском хозяйстве и санитарная практика. Ленинград, 1974 (спів­авт.).

Літ.: Памяти Анатолия Петровича Мухина // Здравоохранение Белоруссии. 1980. № 12.

К. К. Васильєв

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
К. К. Васильєв . Мухін Анатолій Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70204 (дата звернення: 25.10.2021)