Мухін Володимир В’ячеславович — Енциклопедія Сучасної України

Мухін Володимир В’ячеславович

МУ́ХІН Володимир В'ячеславович(03. 03. 1952, м. Комсомольськ Іванов. обл., РФ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1994). Закін. Донец. мед. ін-т (1975). Працював на Донец. рай. СЕС (1975–76); від 1976 – у НДІ мед.-екол. проблем Донбасу та вугіл. пром-сті (Донецьк): 1996–99 – заст. дир. з наук. роботи, 1999–2011 – дир. Досліджував вплив чинників довкілля на організм людини з метою регламентування та розроблення засобів підвищення стійкості організму.

Пр.: Пособие по профессиональным заболеваниям горнорабочих угольных шахт. К., 1992 (спів­авт.);Суточная динамика физиологических функций у работающих в условиях шума // Медицина труда и пром. экология. 1994. № 7; О регуляции слуховой чувствительности при некоторых нарушениях кохлеарной функции // Новости отоларингологии и логопатологии. 1995. № 3(4); Некоторые перспективы гигиенической регламентации акустического воздействия // ВГЭ. 1997. Т. 1, № 2; Профессиональные заболевания работающих в угольной промышленности Украины // Здоров'я працюючих: Мат. практ. конф., присвяч. 85-річчю НДІ МЕП (Донецьк), 11–12 лист. 2010. Д., 2010 (спів­авт.); Токсиколого-гігієнічна оцінка полімерних і синтетичних матеріалів та санітарно-хімічний контроль за їх використанням у вугільних шахтах // Здоров'я працюючих: Зб. мат. наук.-практ. конф., Донецьк, 10–11 лист., 2011. Д., 2011 (співавт.).

В. М. Валуцина


Покликання на статтю