Мухін Володимир Герасимович — Енциклопедія Сучасної України

Мухін Володимир Герасимович

МУ́ХІН Володимир Герасимович (1878, Орлов. губ., Росія – 09. 03. 1930, Соловец. о-ви, Архангел. обл., РФ) – гірничий інженер, фахівець у галузі збагачування. Закін. С.-Пе­тербур. гірн. ін-т (1904). Працював 1906–28 у Кривому Розі: інж., гол. інж., керуючий рудниками Брян. АТ, 1921 – інж. на рудниках тресту «Райруда». Від 1928 – гол. інж. Південноруд. тресту (Харків). У тому ж році заарешт. у т. зв. Шахтин. справі і був засланий в табір «Кем» на Соловках. 1960 реабіліт. Вивчав сучасні методи видобутку руд у Німеччині, Франції та Швеції й активно впроваджував їх у вироб-во на Криворіжжі. Один з перших висунув теорію збагачення бідних руд й науково її розробляв. Автор низки наук. праць з освоєння криворіз. надр і збагачення бідних руд.

Пр.: Эксплуатационные проблемы по Кривому Рогу // ГорЖ. 1924. № 4–5; Об обогащении Криворожских кварцитов // Там само. 1925. № 4; Брикетирование и агломерирование железных руд применительно к задачам Криворожского района // Там само. № 12; Материа­лы к изучению Криворожского района. Х., 1925. Вып. 1, ч. 1–2; Новый этап в деле обогащения Криворожских железистых кварцитов // Уголь и железо. 1926. № 7.

Літ.: Мизерницкий Л. А., Кайстрен­ко В. Г. Владимир Герасимович Мухин – видный деятель железорудной промыш­ленности (к 115-летию со дня рождения) // ГорЖ. 1994. № 6; Гусейнов Г. Чаша ювеліра Карла Феберже. Кривий Ріг, 1995.

В. В. Стецкевич


Покликання на статтю