Мухін Гліб Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Мухін Гліб Євгенович

МУ́ХІН Гліб Євгенович (30. 01. 1888, ? – 1932, Харків) – фізико-хімік. Закін. Харків. ун-т (1910), де відтоді й працював (згодом Харків. ІНО): від 1915 – приват-доц. каф. хімії, від 1926 – проф., зав. каф. фіз. хімії, водночас – кер. хім. секції (від 1922), 1-й дир. (1930) НДІ хімії при ІНО. За сумісн. 1922–23 – зав. каф. аналіт. хімії Харків. мед., ректор та зав. каф. фіз. хімії фармацевт. ін-тів; від 1924 – зав. фіз.-хім. лаб. Ін-ту приклад. хімії (Харків), де створив першу в Україні рентґенів. лаб. для дослідж. металів; від 1930 – заст. дир. Харків. фіз.-хім.-мат. ін-ту та дир. Ін-ту теор. хімії цього ж ін-ту. Організував фіз.-хім. лаб. у 1-му Укр. сан.-бактеріол. ін-ті (Харків). Наук. дослідж. переважно у галузі фізико-хімії розчинів. Вивчав кінетику хім. реакцій у сумішах розчинників, дифузію, вплив нейтрал. солей на оптичну активність і швидкість перебігу реакцій у розчинах; використовував ІЧ-спектроскопію і рентґенографію рідин. Впроваджував нові методи дослідж. – рефрактометрію, спектрал. аналіз, рН-метрію, електрохім. методи аналізу.

Пр.: О спиртоводных растворах нитрата кальция // Тр. Об-ва физ.-хим. наук при Харьков. ун-те. 1915. Т. 42 (спів­авт.); О действии электрического поля на линейную скорость кристаллизации салола // ЖФХ. 1930. Т. 1, № 3 (спів­авт.); Количественный анализ при помощи рентгеновских абсорбционных спектров // УХЖ. 1931. Т. 6, № 3; Рентгенография жидкостей. Диффракция рентгеновских лучей органическими жидкостями // Там само. № 9 (спів­авт.).

Літ.: Асс Т. В. Жизнь и деятельность Г. Е. Мухина // Из истории отечеств. химии. Х., 1952; Мчедлов-Петросян Н. О. Глеб Евгеньевич Мухин (к 110-летию со дня рожд.) // Вест. Харьков. ун-та. Химия. 1998. Т. 420, № 2.

М. О. Мчедлов-Петросян


Покликання на статтю