Мухін Іван Євстахійович — Енциклопедія Сучасної України

Мухін Іван Євстахійович

МУ́ХІН Іван Євстахійович (01. 07. 1928, с. Посуньки, нині Верхньодніпров. р-ну Дніпроп. обл. – 06. 11. 1974, Київ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1968), проф. (1970). Закін. Київ. мед. ін-т (1953). Відтоді працював у НДІ заг. та комунал. гігієни (нині Ін-т громад. здоров'я НАМНУ, Київ): 1968–74 – організатор та зав. лаб. радіац. гігієни. Наук. дослідження: радіац. гігієна, зокрема вивчення природ. та штуч. радіонуклідів у довкіллі, а також їхнього накопичення і метаболізму в організмі людини.

Пр.: К вопросу о необходимости определения радиоактивности воды при выборе подземных источников питьевого водоснабжения // ГиС. 1961. № 11; Содержание радия-226 в костной ткани человека // Вопр. радиац. гигиены. К., 1967; Материалы о миграции глобальных цезия-137 и стронция-90 по пищевым цепочкам населения отдельных районов Украинского Полесья. Москва, 1973 (спів­авт.).

Л. І. Наговіцина


Покликання на статтю