Мушкало Лука Корнійович — Енциклопедія Сучасної України

Мушкало Лука Корнійович

МУШКА́ЛО Лука Корнійович (17(30). 10. 1907, с. Селище Канів. пов. Київ. губ., нині затоплене Канів. водосховищем – 29. 06. 1988, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1956), проф. (1959). Учасник 2-ї світ. вій­ни, служив у хім. військах. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Київ. технол. ін-т цукр. пром-сті (1931). Від 1933 працював у Київ. ун-ті: 1957–61 та 1971–82 – проф., 1961–71 – зав. каф. орган. хімії, 1982–84 – проф.-консультант хім. ф-ту. Наук. дослідження: хімія гетероцикліч. сполук, що містять два гетероатоми в циклі (тіазоліни, 1,4- та 1,3-бензотіазини, 1,4- та 1,5-гетероазепіни). У низці праць спростував дані зарубіж. хіміків про будову продуктів конденсації 1,2-діамінів з ненасич. кетонами й галогенокетонами, а також реакції тіоамідів карбон. кислот з моно- й діацетиленкарбоновими кислотами. Першим показав, що продуктами взаємодії орто-фенілендіаміну з оксидом мезитилу є похідні 1,5-бензодіазепіну. Пізніше вивчав комплексоутворення основ ціанінових барвників з кислотами Льюїса та солями перехід. металів.

Пр.: Очерки по истории органической химии в Киевском университете. К., 1954 (спів­авт.); Конденсация o аминофенолов с ненасыщенными кетонами и p галоидкетонами. II // ЖОХ. 1958. Т. 28, вып. 2; Органічна хімія: Підруч. К., 1962; Физиологическая активность некоторых ингибиторов (защита нефтепродуктов). К., 1972; Вивчення явища ізомерії органічних сполук в курсі хімії середньої школи: Метод. посіб. К., 1972; Норцианины в ряду индоленина // УХЖ. 1974. Т. 40, № 9 (спів­авт.).

Ю. М. Воловенко


Покликання на статтю