Мхітарян Нвер Мнацаканович — Енциклопедія Сучасної України

Мхітарян Нвер Мнацаканович

МХІТАРЯ́Н Нвер Мнацаканович (16. 06. 1960, Єреван) – фахівець у галузі відновлюваної енергетики, будівництва споруд з підвищеними теплотехнічними характеристиками, громадсько-політичний діяч. Д-р тех. н. (1996), проф. (1997), чл.-кор. НАНУ (2003). Держ. премія України в галузі н. і т. (2003). Ордени «За заслуги» 3-го (2000) та 2-го (2003) ступ., Данила Галицького (2010), князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2013). Нар. депутат України (2002–06, 2007–12, 2012–14). Закін. Єреван. політех. ін-т (1982). Відтоді працював у тресті «Армводбуд» (Єреван); 1992–93 – ст. викл. Єреван. архіт.-буд. ін-ту; 2003–15 – дир. Ін-ту відновлюв. енергетики НАНУ (Київ). 1996 заснував і очолив корпорацію «Познякижитлобуд», зробив вагомий внесок у розбудову Києва. До 2005 очолював Спілку вірменів України. У ВР України 4-го скликання – заст. голови Ком-ту з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин; 6-го та 7-го – чл. Ком-ту буд-ва, містобудування і житл.-комун. госп-ва та регіон. політики. Наук. дослідж. у галузі фіз.-хім. основ геліотермооброблення бетонів та геліотехнологій. Автор нових енергоощад. технологій, що базуються на використанні нетрадиц. і відновлюв. джерел енергії. Започаткував новий напрям у формуванні архіт. конструктивно-технол. системи житл. буд-ва з підвищеними енергет. і клімат. властивостями.

Пр.: Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. Опыт и перспективы. К., 1999; Моделирование процессов синтеза термостойких материалов на основе модифицированных щелочных вяжущих систем // Наук. вісн. буд-ва. 1999. № 7 (спів­авт.); Проблемы развития энергетики в Украине. Возобновляемая и нетрадиционная энерге­тика // Наука та інновації. 2006. Т. 2, № 2 (спів­авт.); Потенциал и перспективы использования возобновляемых источников энергии в Украине // Альтернатив. энергетика и экология. 2011. № 8 (спів­авт.); Состояние и перспективы использования водорода в возобновляемой энергетике // Там само. 2012. № 5–6 (спів­авт.).

Літ.: Гайчурський В. Вірменин, який робить Київ красивим // ГУ. 1999, 7 серп.

С. О. Кудря, В. Ф. Рєзцов

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
С. О. Кудря, В. Ф. Рєзцов . Мхітарян Нвер Мнацаканович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70248 (дата звернення: 25.10.2021)