Мчедлов-Петросян Микола Отарович — Енциклопедія Сучасної України

Мчедлов-Петросян Микола Отарович

МЧЕ́ДЛОВ-ПЕТРОСЯ́Н Микола Отарович (25. 04. 1954, Тбілісі) – хімік. Син О. Мчедлова-Петросяна. Д-р хім. н. (1993), проф. (1999), чл.-кор. НАНУ (2018). Засл. діяч н. і т. України (2005). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Харків. ун-т (1976), де відтоді й працює: 1987–92 – зав. відділу аналіт. хімії НДІ хімії при ун-ті, від 1992 – пров. н. с., за сумісн. від 1996 – проф., від 2000 – зав. каф. фіз. хімії. Наук. дослідження: протоліт. рівновага у розчинах, зокрема у ліофіл. дисперсіях; іонізація і таутомерія ксантен. і трифенілметан. барвників, процеси іонної асоціації та екстракції, колоїдні розчини фуллеренів та нанодіамантів. Автор низки статей у наук. періодиці з історії хімії, а також статей-персоналій в ЕСУ.

Пр.: Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах. Х., 2004; Основи колоїдної хімії: фізико-хімія поверхневих явищ та дисперсних систем: Підруч. Х., 2004 (співавт.); Колоїдна хімія: Підруч. Х., 2010; 2012 (спів­авт.); Жидкофазные электролитные и лиофильные нанодисперсные системы // УХЖ. 2013. Т. 79, № 11; Fullerenes in Liquid Media: An Unsettling Intrusion into the Solution Chemistry // Chem. Rev. 2013. Vol. 113, № 7; Кислотно-основные равновесия индикаторных красителей в организованных растворах. Х., 2014 (спів­авт.); Towards better understanding of C60 organosols // Phys. Chem. Chem. Phys. 2016. Vol. 18 (спів­авт.).

В. І. Лебідь


Покликання на статтю