Мчедлов-Петросян Отар Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Мчедлов-Петросян Отар Петрович

МЧЕ́ДЛОВ-ПЕТРОСЯ́Н Отар Петрович (03. 10. 1918, Тбілісі – 03. 10. 1997, Харків) – фахівець у галузі технології будівельних матеріалів. Батько М. Мчедлова-Петросяна. Д-р тех. н. (1954), проф. (1954), чл.-кор. АН Грузії (1974), Академії буд-ва й арх-ри УРСР (1957). Засл. діяч н. і т. УРСР (1978). Держ. премія України у галузі н. і т. (1993). Премія ім. М. Курнакова АН СРСР (1985). Закін. Груз. політех. ін-т (Тбілісі, 1940), де 1941–47 й працював. 1947–51 – в Ін-ті металів і гірн. справи АН Груз. РСР (Тбілісі); 1952–76 – у Харків. ін-ті інж. залізнич. транс­порту: 1954–76 – зав. каф. буд. матеріалів; 1976–91 – зав., 1991–97 – проф. каф. фіз.-хім. механіки і технології бетону Харків. тех. ун-ту буд-ва і арх-ри. За сумісн. засн. і кер. лабораторій: гідротех. бетону та фізико-хімії і корозії ін-ту «Укрводгео» (1958–63), фіз.-хім. дослідж. ін-ту «Південдіпроцемент» (1964–91), розробки й дослідж. ефектив. буд. матеріалів Мін-ва пром-сті буд. матеріалів УРСР (1977–86). Досліджував питання застосування фізико-хімії у буд. матеріалах, зокрема у силікатах; розробляв питання теорії твердіння в'яжучих і зміни глин під час нагрівання. Заклав основи термокінетики в'яжучих систем; визначив за допомогою терміч. аналізу глинистих мінералів кристалохім. природу ефектів, що відбуваються з підвищенням т-ри; обґрунтував принципи упр. структуроутворенням (оптим. дисперсність, макс. гомогенізація, врахування фактора часу, макс. згустіння), що лягли в основу оптим. технології виготовлення бетон. виробів у формі принципу технол. відповідності стану структури.

Пр.: Термодинамика силикатов. Москва, 1962; 1972; 1986 (спів­авт.; англ. перекл. – Нью-Йорк; Токіо, 1985); Сили-катные водостойкие изделия. К., 1962; Физико-химические основы направленного структурообразования при ускоренном изготовлении железобетонных изделий. Москва, 1964; Расширяющиеся составы на основе портландцемента. Москва, 1965 (спів­авт.); Транспортное материаловедение. Москва, 1966; 1972 (спів­авт.); Химия неорганических строительных материалов. Москва, 1971; 1988; Структурообразование и твердение цементных паст и бетонов при пониженных температурах. К., 1974 (співавт.); Тепловыделение при твердении вяжущих веществ и бетона. Москва, 1984 (спів­авт.); Energetic state and diagnostics of cement materials // Il Cemento. 1993. Vol. 90; Thermodynamics of hydrate formation late stages in cement materials // Там само. 1994. Vol. 91 (спів­авт.); Non-isothermal thermokinetic of cement hardening // J. Thermal Analysis. 1995. Vol. 45, № 5 (спів­авт.).

Літ.: Отар Петрович Мчедлов-Петросян: К 70-летию со дня рожд.: Библиогр. указ. трудов. Х., 1988.

А. В. Ушеров-Маршак, В. Л. Чернявський


Покликання на статтю