М’ялковський Руслан Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

М’ялковський Руслан Олександрович

М'ЯЛКО́ВСЬКИЙ Руслан Олександрович (08. 11. 1983, с. Гута-Чугорська Кам'янець-Поділ. р-ну Хмельн. обл.) – фахівець у галузі рослинництва. Д-р с.-г. н. (2019). Закін. Кам'я­нець-Поділ. ун-т (2006). Працював 2007–08 у Кам'янець-Поділ. райдержадміністрації; від 2010 – у Поділ. аграрно-тех. ун-ті (Кам'я­нець-Подільський): від 2019 – в. о. зав. каф. садово-парк. госп-ва, геодезії і землеустрою. Наук. дослідження: удосконалення інтенсив. технології вирощування картоплі в умовах Зх. Лісостепу України.

Пр.: Вплив добрив на продуктивність бульб картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України // Вісн. Полтав. аграр. ун-ту. 2017. № 4; Особливості фотосинтетичної активності рослин картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. К., 2018. Вип. 286; Вплив комплексної дії агрозаходів на формування врожаю сортів картоплі різних груп стиглості // Вісн. Львів. аграр. ун-ту. Сер. Агрономія. 2018. № 22.

М. І. Бахмат


Покликання на статтю