Мямлін Владислав Віталійович — Енциклопедія Сучасної України

Мямлін Владислав Віталійович

МЯ́МЛІН Владислав Віталійович (03. 06. 1957, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – фахівець у галузі залізничного транспорту. Брат С. Мямліна. Д-р тех. н. (2016). Закін. Дніпроп. ін-т інж. залізнич. транспорту (1979), де й працює (нині ун-т залізнич. транспорту, Дніпро): від 2007 – доц. каф. вагонів та вагон. госп-ва. Наук. дослідження: основи експлуатації і відновлення вагонів; проектування перспектив. підпр-в з ремонту рухомого складу з використанням гнуч. поток. технологій; філос. проблеми розвитку науки і техніки; систем. аналіз та макроекономіка. Розробник та співавтор теорії високоефектив. нац. економіки.

Пр.: Анализ основных параметров асинхронного гибкого потока ремонта вагонов и методы их расчета // Вісн. Дніпроп. ун-ту залізнич. транспорту. 2009. Вип. 26; Теория бесприбыльной альтернативной экономики как основа нового экономического мировоззрения // Там само; Мультифазный поликанальный многопредметный асинхронный поток – следующий уровень в организации ремонта грузовых вагонов // Вагон. парк. 2012. № 1; Теоретические основы создания гибких поточных производств для ремонта подвижного состава. Дн., 2014.

О. М. Савчук

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. М. Савчук . Мямлін Владислав Віталійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70286 (дата звернення: 22.10.2021)