Мямлін Сергій Віталійович — Енциклопедія Сучасної України

Мямлін Сергій Віталійович

МЯ́МЛІН Сергій Віталійович (28. 05. 1964, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – фахівець у галузі залізничного транспорту. Брат В. Мямліна. Д-р тех. н. (2004), проф. (2005). Засл. діяч н. і т. України (2016). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Закін. Дніпроп. ін-т інж. залізнич. транспорту (1986), де й працює (нині ун-т залізнич. транспорту, Дніпро): в галуз. н.-д. лаб. динаміки та міцності рухомого складу (1986–98), де пройшов шлях від інж. до зав. лаб., нач. н.-д. частини (1998–2000), від 2001 – проректор з наук. роботи, водночас 2012–14 – зав. каф. вагонів та вагон. госп-ва. Наук. дослідження: динаміка рухомого складу залізниць та пром. транспорту; оптимізація параметрів ходових частин рейк. екіпажів, розроблення конструкцій рухомого складу; випробування і сертифікація залізнич. техніки; удосконалення нац. економіки. Розробник та співавтор теорії високоефектив. нац. економіки.

Пр.: Моделирование динамики рельсовых экипажей. Дн., 2002; Oscillation Dampers and Shock Absorbers in Railway Vehicles (Mathematical Models). Dnipropetrovsk, 2007 (спів­авт.); Научные основы создания пассажирских вагонов для скоростных перевозок. Дн., 2011 (спів­авт.); Determination of dynamic performance of freight cars taking into account technical condition of side bearers // Наука та прогрес транспорту. Вісн. Дніпроп. ун-ту залізнич. транс­порту. 2013. № 1 (спів­авт.); Dynamic performance of freight cars on bogies model 18-1711 // Там само. № 4 (спів­авт.); Дослідження вимог Європейського Союзу щодо опису залізничної інфраструктури // Укр. залізниці. 2015. № 5–6 (спів­авт.).

Літ.: Сергій Віталійович Мямлін: Біобібліогр. покажч. Дн., 2014.

О. М. Пшінько


Покликання на статтю