Музей археології Харківського національного університету ім. В. Каразіна — Енциклопедія Сучасної України

Музей археології Харківського національного університету ім. В. Каразіна

МУЗЕ́Й АРХЕОЛО́ГІЇ ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Каразіна Веде свою історію від нумізмат. кабінету (засн. 1806) та Музею старожитностей і красних мист-в (засн. 1807). У той час окремі археол. знахідки потрапляли до їхніх фондів. Археол. колекція виокремлена в зібранні 1902 у зв'яз­ку з підготовкою та проведенням у Харкові 12-го Археол. з'їзду. На поч. 20 ст. деякий час мав назву «Музей витончених мист-в, старожитностей та етнографії». Як археол. музей вперше згаданий 1919. У 1920 ун-т реорганізований, а археол. музей діяв як міський. Після відновлення ун-ту 1933 увійшов до складу істор. ф-ту. Перед 2-ю світ. війною археол. колекція нараховувала до 200 тис. експонатів, зібрання монет і медалей – бл. 40 тис. Під час вій­ни фонди музею розграбовано. Новий етап діяльності розпочався в повоєн. час. Від 1998 – Музей археології та етнографії Слобід. України, від 2014 – сучасна назва. 2015 відкрито нову експозицію. Нині археол. колекція налічує бл. 250 тис. од. зберігання. Найбільше наук. значення мають колекції артефактів доби бронзи, античності, черняхів. і салтів.-маяц. культур. Співроб. музею проводять археол. експедиції та розвідки. Його дир. (зав.) у різні часи були О. Федоровський, В. Кадєєв та ін.

Літ.: Федоровський О. С. Харківський археологічний музей та його науково-дослідна праця // Наука на Україні. 1926. № 2; Археология в ХГУ за 40 лет: Путеводитель по выставке археол. музея Харьков. ун-та. Х., 1958; Зайцев Б. П., Латышева В. А. Археологический музей Харьковского университета // Вест. Харьков. ун-та. 1992. № 362; Ковріжних О. С. Нумізматична наука в Харківському університеті (XIX – початок XX ст.). Дн., 2012.

С. М. Куделко


Покликання на статтю