Музей геолого-мінералогічний Донбаського державного технічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Музей геолого-мінералогічний Донбаського державного технічного університету

МУЗЕ́Й ГЕО́ЛОГО-МІНЕРАЛОГІ́ЧНИЙ ДОНБА́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Розташ. у м. Алчевськ Луган. обл. Засн. 1960 з ініціативи зав. каф. геології і покладів родовищ корис. копалин В. Передерієва. 1986 при музеї організовано гурток «Юний геолог», значна кількість вихованців якого в подальшому навч. у Донбас. тех. ун-ті. Експозиц. пл. 185 м2. Розділи: «Мінералогія», «Петрографія», «Кольорове та виробне каміння», «Історична геологія», «Корисні копалини Донбасу». На поч. 2010-х рр. у фондах було понад 11 тис. зразків мінералів, гірн. порід і скам'янілих матеріалів (одна з найбільших колекцій в Україні). До музей. матеріалів також належать описи геол. об'єк­тів, замальовки, фотографії, моделі. Експонати привозили з різних куточків Донбасу та ін. гірн.-пром. р-нів України, з багатьох республік колиш. СРСР, країн Азії, Африки й Америки. Понад 50 р. був для студентів навч. базою з заг. геології, кристалографії, мінералогії, петрографії, палеонтології та вивчення родовищ корис. копалин. Тут також проводили додатк. заняття для студентів металург. і буд. ф-тів. Музей очолювали В. Дзюба (1960–73), Н. Юшина (1973–81), Л. Пушкарьова (від 1981). Від 2014 продовжує функціонувати під контролем сепаратистів т. зв. Луган. нар. республіки.

Літ.: Донбаський державний технічний університет. 50 років творчого шляху (1957–2007). Х., 2007.

А. І. Шушківський


Покликання на статтю