Музей героїчної оборони і визволення Севастополя — Енциклопедія Сучасної України

Музей героїчної оборони і визволення Севастополя

МУЗЕ́Й ГЕРОЇ́ЧНОЇ ОБОРО́НИ І ВИ́ЗВОЛЕННЯ СЕВАСТО́ПОЛЯ Національний Засн. 1960. Об’єднує низку пам’я­ток і музеїв Севастополя: панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 рр.», Малахов курган, Сапун-гору, будинок-музей Севастоп. підпілля 1942–44, Володимир. собор. Заг. пл. всієї тер. му­­зей. об’єктів – 39,5 га. Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 рр.» (художник Ф. Рубо, арх. Ф.-О. Енберґ) відкрито 1905, вона зображує штурм міста англо-франц. військами 6 червня 1855. Зруйнована 1942, відновлена художниками під кер-вом В. Яковлєва та П. Соколова-Скаля і знову відкрита 1954. Будівля панорами є центр. спорудою Історичного бульвару. Будинок-музей Севастоп. підпілля 1942–44 відкрито 1967 у приміщенні, де під час нім. окупації жив кер. «Комуніст. підпіл. орг-ції в тилу німців» В. Ревякін, а також розміщувалися штаб і друкарня орг-ції. Володимир. собор закладений у центрі міста 1854, зведений 1858–88 у неовізант. стилі за проектом О. Авдєєва. Тут поховані адмірали М. Лазарев, В. Корнілов, П. Нахімов, В. Істомін. Від поч. 1990-х рр. собор діє як православ. храм і водночас як екскурс. об’єкт. У фондах музею зберігається понад 80 тис. музей. предметів, документів, фотонегативів. Співроб. регулярно проводять виставки, присвяч. окремим сторінкам історії Севастополя. Після анексії Криму РФ 2014 – держ. музей, що перебуває у федерал. власності.

Літ.: Музей героической обороны и освобождения Севастополя: Путеводитель. Сф., 2007; Нікітіна І. В. Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя як науковий центр популяризації історії Севастополя // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. К.; Глухів, 2013. Вип. 6.

Л. В. Легасова

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Л. В. Легасова . Музей героїчної оборони і визволення Севастополя // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70334 (дата звернення: 19.09.2021)