Музей Заповіту Т. Г. Шевченка — Енциклопедія Сучасної України

Музей Заповіту Т. Г. Шевченка

МУЗЕ́Й «ЗАПОВІ́ТУ» Т. Г. ШЕВЧЕ́НКА Засн. 2008 у мемор. будинку колиш. переяслав. лікаря, друга Т. Шевченка А. Козачковського, в якому від 1946 діяв істор. музей. Входить до складу Нац. істор.-етногр. заповідника «Переяслав» Мін-ва культури України. Ініціатива створення музею належить культурологу Б. Войцехівському, мета – відтворення атмосфери старовин. будинку (побудов. 1820), в якому укр. поет пережив високе поет. піднесення; пізнання глибин творчості Т. Шевченка переяслав. періоду. Експозиція музею складається з 3-х частин: істор., мемор. та літ.-художньої. Чотири кімнати присвяч. розділу «Переяслав історичний». Мемор. розділ музею відтворений інтер'єрами кімнат 1-ї пол. 19 ст.: «Вітальня А. Козачковського», «Кімната для гостей, де жив Т. Шевченко». Літ.-художні зали розповідають про знайомство А. Козачковського з Т. Шевченком та перебування останнього на Переяславщині. Одна зала музею – виставкова. Рідкісні експонати: муз. скринька з часів перебування Т. Шевченка в будинку А. Козачковського, роботи франц. майстрів 2-ї пол. 19 ст. – погруддя «Мавр» і «Мавританка», що належали родині Козачковських. Окрасою кабінету є стіл та оригінали документів родини. У б-ці А. Козачковського є чорнильниця, якою користувався Т. Шевченко. Чимало раритет. експонатів розміщені в залах розділу «Переяслав історичний», зокрема шабля Б. Хмельницького, парадні шаблі особистої охорони гетьмана, козац. клейноди, портрети Б. Хмельницького 17–18 ст. Музей проводить наук.-дослідниц., наук.-експозиц., пошук., виставк., масову наук.-освітню, видавн. та наук.-фонд. роботу. На базі заповідника «Переяслав» музей організував та провів наук. круглий стіл «Тарас Шевченко і Переяслав» (2006), 3-і Всеукр. Шевченків. читання (2008), круглий стіл «Переяславська осінь Кобзаря» до 170-річчя написання «Заповіту» Т. Шевченка (2015). Цікавим проектом стало проведення театралізов. екскурсій, що сприяють реалізації нових форм спілкування відвідувача з музеєм, індивід. підходу до кожного глядача, нетрадиц. методів залучення його до музей. скарбів: «Переяславські стежки Кобзаря», «Обнімітеся ж, брати мої, молю вас, благаю…», «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!..». Співроб. музею значну увагу приділяють пошуку нових форм і методів роботи з дітьми та студентами, активно діє програма «Музей – школі». Традиційно в музеї експонували виставки на шевченків. тематику, зокрема «Шевченкові скарби» із колекції митрополита УПЦ МП Володимира (Сабодана), «Шевченко у творах митців» із колекції заповідника «Переяслав», «Шевченко – художник» та «Шевченкіана Івана Їжакевича» із колекції Нац. музею Т. Шевченка в Києві, «Світ старовинних поштівок» та «Шевченкіана Івана Марчука» із колекції Шевченків. нац. заповідника в Каневі тощо. У музеї проводили виставки дит. худож. робіт: «Шевченко та Україна» – твори учнів Переяслав-Хмельн. дит. худож. школи, «У світі Тарасового мистецтва» – роботи учасників мист. конкурсу із заг.-осв. шкіл, будинків нар. творчості Київ. обл. Музей співпрацює з провід. шевченкознавцями України та зарубіжжя. 2015 відкрито мемор. дошку на вшанування 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка, виготовлену в Мюнхені за сприяння родини шевченкознавця Ю. Бойка. Зав. – Н. Кухарєва (від 2001).

Літ.: Кухарєва Н. М. До історії створення Музею Заповіту Т. Г. Шевченка // Волин. музей: історія і сучасність: Наук. зб. Лц., 2009. Вип. 4; Дембіцький С. С. Садиба А. О. Козачковського. Історія і сучасність // Крає­знавство. 2014. № 3–4; Кухарєва Н. Музей Заповіту Т. Г. Шевченка: Путівник. К., 2017; Її ж. Музей Заповіту Т. Г. Шевченка: історія й сьогодення // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. 2018. Вип. 3.

С. О. Коркач, Н. М. Павлик


Покликання на статтю