Музей зоологічний Дніпровського національного університету ім. О. Гончара — Енциклопедія Сучасної України

Музей зоологічний Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

МУЗЕ́Й ЗООЛОГІ́ЧНИЙ ДНІПРО́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. О. Гончара Базою для створення музею стали виготовлені 1901–18 М. Подосинниковим під кер-вом Д. Яворницького колекції, що склали ос­­нову відділу природи Катерино­слав. краєзн. музею (нині Дніпров. істор. музей ім. Д. Яворницького). Як самост. підрозділ зоол. музей працює від 1924 після передання відділу природи у відан­ня Катеринослав. ІНО (нині Дніпров. ун-т); для відвідування відкритий 1925. Діє як навч. лаб. каф. зоології та екології біол.-екол. ф-ту Ун-ту. Підпорядк. Мін-ву освіти та науки України. Розміщено в 3-х експозиц. залах пл. 524 м2 навч. корпусу № 2 на проспекті Д. Яворницького, № 36 (заг. пл. музею 605 м2). Експозиція складається з 5-ти відділів: системат., остеол., екол., пром. і безхребет. тварин. Зібрано 7692 експонати, зокрема тушок – 4343 од.; опудал, виставлених для огляду в експозиції, – 2594 од.; в ентомол. колекції – 755 од., із них 1798 од. збереження – зоол. експонати, внесені в реєстр Держ. музей. фонду України. Для огляду представлено експонати 921 виду (21 клас і 9 типів тварин місц. та світ. фауни). Заг. кількість видів, занесених до Міжнар. Червоної книги та Червоної книги України, складає 860 од. (165 видів). Різноманіття видового складу фауни України доповнюють багато яскравих представників світу тварин із різних куточків Землі: гімалайський ведмідь, бенгальський тигр, лев, летючі лисиці, пінгвіни, риба-меч, акула-молот, риба-місяць. Експонують опудала тварин, які нині перебувають на межі зникнення, – дрохва, очеретяний кіт, мала панда, гвинторогий цап, сніговий барс, білий ведмідь. Осн. види діяльності музею: збереження та захист зоол. колекцій від шкідників, поповнення та облік фондів; забезпечення освіт. процесу відповідно до напряму діяльності кафедр ф-ту, проведення теор. і практ. занять з навч. дисциплін; використання зоол. колекцій в освіт.-вихов. процесі, н.-д. роботі; орг-ція роботи експозиц. залів для огляду та екскурсій. супровід груп; пропагування природоохорон. ідей шляхом проведення огляд. і темат. екскурсій. Зав. музею – О. Карлова, В. Черниш, Т. Гвоздьєва, І. Буртний (від 1998).

С. В. Черниш


Покликання на статтю