Музей зоологічний Луганського національного університету ім. Т. Шевченка — Енциклопедія Сучасної України

Музей зоологічний Луганського національного університету ім. Т. Шевченка

МУЗЕ́Й ЗООЛОГІ́ЧНИЙ ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Т. Шевченка Засн. 1934 як Кабінет зоології при біол. відділ. ф-ту соц. виховання Донец. ІНО в Луганську, від 1938 – окремий підрозділ, від 1997 – підрозділ каф. біології ф-ту природн. наук. Розташ. на вул. Оборонна, № 2а у 2-му корпусі Ун-ту. Колекцію формували 1924–36 завдяки навч. практикам студентів та наук. дослідж. викладачів. Засн. колекції безхребет. тварин Л. Титаренко 1928 створила ентомол. колекцію, частина якої – зібрання джмелів; теріолог І. Сахно 1934 поповнив експонатами хребет. тварин, колекцією тропіч. метеликів; таксидерміст М. Симонов заклав основу орнітол. колекції. 1945–68 фонди поповнювали в результаті дослідж. майже на всій тер. колиш. СРСР. 1963 орнітолог С. Панченко подарував особисту колекцію тварин фауни Казахстану (тушки та опудала птахів і дріб. ссавців, роги марала). У 1960-х рр. експонати зберігали в гол. корпусі ін-ту. Природн. навч. музей оновлено 1972 (поповнено експозицію, виготовлено 56 вітрин, відкрито 2 відділи – хребетних і безхребетних). У 1980-х рр. С. Панченко вів активну роботу з обміну та поповнення фондів, зокрема з Куби надано колекцію черепашок молюсків із Тихого та Атлантич. океанів. У 1990-і рр. частину експонатів викрадено. 1994–2002 на каф. зоології та методики викладання біології, до якої прикріплено зоомузей, розвивали дослідж. з орнітології, герпетології, іхтіології, ентомології, що відбилося на формуванні колекцій. 2002 реставровано вітрини та опудала, створ. стенди з птахами Луганщини. 2003 поповнено колекцією тушок і черепів дріб. ссавців. 2007 Г. Нікіфоров подарував понад 50 опудал рідкіс. видів птахів; В. Табакін – опудала білоголового сипу, тетерука, павича; Ю. Молдованова – колекцію черепашок молюсків із Керчен. п-ова; О. Боровський – колекцію назем. молюсків Луган. обл. У музеї тривалий час зберігали колекцію риб із бас. Дінця (бл. 320 банок із докладно етикетов. зразками, зібраними В. Денщиком), яку 2009 передано до іхтіол. фондів Нац. наук.-природн. музею НАНУ (Київ). У залах музею виставлено бл. 2,5 тис. експонатів. Заг. кількість зразків хребетних в експозиції – бл. 900 (переважно опудала): риби – 140, амфібії та плазуни – 150, птахи – бл. 400, ссавці – бл. 200 зразків; безхребетних – понад 1,5 тис. екземплярів (зокрема бл. 30-ти зразків тропіч. метеликів, два омари, колекції мор. молюсків і коралів). У фондах музею – остеол. колекція та колекція шкірок дріб. ссавців (бл. 2 тис. зразків), зібраних О. Кондратенком у Луган. природ. заповіднику; бл. 300 тушок птахів (більшість – з ряду Горобині); оологічна (яйця понад 80 видів птахів), остеол. (понад 100 од.) та ентомол. (бл. 2 тис. екземплярів комах, зібраних під час навч. практик у Луган. обл., АР Крим, Волгогр. обл., РФ) колекції. Створ. каталоги остеол. колекції, кажанів, гризунів, метеликів, з ініціативи теріолога І. Загороднюка – картотеку фондів музею. Зразки, представлені в експозиції та з фонд. колекції музею, використовували у наук. дослідженнях. У зоол. музеї проводили заняття, екскурсії. На його базі організовано 12-ту Теріол. школу-семінар «Синантропія ссавців та фауна урбоекосистем» (2005), проведено конф. з вивчення фауни птахів бас. Сіверського Дінця (2010, 2013), з дослідж. біорізноманіття (2011, 2012), «День зоомузею», присвяч. 40-річчю сучас. експозиції (2012). Дир. – І. Сахно (1945–68), С. Панченко (1968–94), В. Чибішев (1994–2002), С. Литвиненко (2002–14). Після поч. бойових дій у Луганську 2014 Ун-т евакуйовано до м. Старобільськ (Луган. обл.), музейні експонати залишилися на окупов. території.

Літ.: Заика С. Коллекция млекопитающих Александра Кондратенко в зоомузее Луганского национального университета // Сучас. музей. Наук. й експозиц. діяльність: Мат. наук. конф. (15 трав. 2008). Чц., 2008; Загороднюк И. В. Зоологический музей Луганского национального университета: история, науч­ная и образовательная ценность // Изв. Музей. фонда им. А. Браунера. О., 2009. Т. 6, № 4; Євтушенко Г. О. Історія формування Зоологічного музею Лугансько­го національного університету // Зоол. колекції та музеї: Зб. наук. пр. К., 2014.

Г. О. Євтушенко


Покликання на статтю