Музей зоологічний Ужгородського національного університету — Енциклопедія Сучасної України

Музей зоологічний Ужгородського національного університету

МУЗЕ́Й ЗООЛОГІ́ЧНИЙ У́ЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Створ. 1945 з ініціативи зав. каф. біозоології І. Рогаля як наук. підрозділ при біол. ф-ті Ун-ту з метою вдосконалення й розширення його навч. та н.-д. бази під назвою біозоол. музей. Організатори музею – І. Колюшев та К. Нестеренко (1-й дир.); від 1964 – зоологічний. Спочатку виставк. колекції звірів, птахів, риб, комах та ін. тварин створювали на базі експонатів Ужгород., Мукачів., Берегів. г-зій, подарунків з різних наук. установ країни. Колекції допомагали студентам-біологам оволодіти основами систематики хребет. та безхребет. тварин, вивчати зоогеографію. Розвитку зоомузею сприяли М. Кучеренко, Е. Власова, М. Келентей, Ю. Мателешко, І. Кушнір та ін. Художнє оформлення експозиції 1946 виконав засл. художник України Й. Бокшай. Видат. ужгород. орнітолог і високопрофес. таксидерміст О. Грабар на поч. 20 ст. зібрав і виготовив унікал. колекцію (понад 200 екземплярів) опудал денних хижих птахів і сов із тер. Закарпаття і Сх. Словаччини. Осн. зібрання (нині бл. 5 тис. експонатів) поповнювали екземпляри, привезені з експедицій (Кавказ, Біле море, Азербайджан, бас. Волги, Асканія-Нова) та за рахунок обміну між зоол. музеями Одеси, Львова, Ташкента, Ленінграда (нині С.-Пе­тербург), Москви та ін. Крім того, у наук. фонд. приміщеннях зберігають понад 150 тис. од. комах, риб, земноводних, плазунів, птахів і ссавців. Велику наук. цінність становлять ентомол. колекції: жуків-турунів фауни Закарпаття В. Пономарчук, напівтвердокрилих комах регіонів України Г. Рошка, комах-ентомофагів короїдів Укр. Карпат А. Гіріца. У зоомузеї зберігають опудала представників фауни всіх континентів та океанів світу, широко репрезентують фауну Закарпаття. Помітне місце в експозиції займають колекції тропіч. жуків і мислив. трофеї (роги) копит. тварин, зібрані І. Лаудоном. Птахи Карпат та Закарпаття представлені майже всіма видами гніздового та зимового комплексів; експозицію поповнюють новими видами під час сезон. міграцій. Відвідувачі музею та любителі спорт. полювання на пернатих можуть ознайомитися з представниками мислив. орнітофауни. У теріол. залі розміщено й палеонтол. експозицію: викопні рештки хребет. тварин, які населяли тер. краю в доістор. часи. Серед експонатів найцікавішими є рештки бивнів мамонта, кістки шерстистого носорога, печер. ведмедя. Лабораторії зоомузею розміщені в адм. будівлі фіз. ф-ту Ун-ту. Колекцій. матеріалами музею користуються під час роботи над монографіями, доктор. та кандидат. дис. вчені Ужгорода, Києва, Львова, Чернівців, а також фахівці з ін. країн. Науковці музею співпрацюють із Ін-том зоології НАНУ (Київ), Держ. природозн. музеєм НАНУ (Львів), Ужан. нац. природ. парком, Закарп. обл. екол.-натураліст. центром учнів. молоді, а також з ученими України, Словаччини, Угорщини, Німеччини тощо. На базі зоомузею проводять природоохоронні заходи зі збереження кажанів, здійснюють виїзди для обліку різних груп птахів, а також земноводних у період їхньої актив. міграції. Співроб. музею беруть активну участь у регіон., міжнар. конф. із музей., екол., зоол. і природо­охорон. тематики. Зав. музею – А. Крон (від 2018).

Літ.: Каталог колекцій Зоологічного музею УжНУ. Птахи (експозиційна колекція). Уж., 2006; Бокотей А. Н., Луговой А. Е., Луговой О. А. Зоомузей Ужгородского университета как учебная база разно­профильных специалистов // Сучас. музей. Наук. й експозиц. діяльність: Мат. наук. конф. Чц., 2008; Бокотей О. М., Луговой О. О., Крон А. А. Вивчення тваринного світу зоогеографічних областей суходолу в залах Зоологічного музею УжНУ: Метод. посіб. Уж., 2009; Каталог колекцій Зоологічного музею ДВНЗ «УжНУ». Птахи (фондова колекція). Уж., 2013; Крон А., Луговой О., Зізда Ю. Зоологічний музей Ужгородського національного університету як освітньо-наукова база // Зоол. колекції та музеї: Зб. наук. пр. К., 2014.

О. М. Бокотей


Покликання на статтю