Музей історії Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ ГЛУ́ХІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. О. Довженка Засн. 1967 як істор.-пед. музей Глухів. пед. ін-ту. Від 2002 – народний. Початок вивчення історії ін-ту було покладено його дир. М. Григоревським (1909 ініціював створення пед. музею), інформ. базу суттєво поповнив свого часу дир. Л. Сапітон (1950). Заг. пл. музею 165 м2 (експозиція розміщена у 2-х залах заг. пл. 135 м2; пл. фонд. приміщення 30 м2). У музеї зберігається 1537 експонатів, зокрема осн. фонду – 159. Осн. експозиц. розділи: «Глухів в історії української державності, культури та освіти», «Славне півсторіччя срібного віку (1874–1924)», «Епоха освітянських експериментів та реформ (1924–37)», «Часи випробувань (1937–54)», «Педфак: відродження освітянських традицій (1954–72)», «Розширення бази та окреслення перспектив (1973–90)», «Період незалежності (1991–2001)», «Ми – університет (2001 – сьогодення)». Особл. цінність містять матеріали, присвяч. видат. митцям, вихованцям ін-ту кінореж. О. Довженку, письменникам С. Сергєєву-Ценському, С. Васильченку, О. Столбіну, О. Палажченку, диригенту Н. Городовенку та ін. В експозиції музею представлена духовна та пед. спадщина просвітителя Димитрія (Туптала), першого ректора Ін-ту О. Бєлявського, викл. І. Андрієвського, М. Демкова, М. Григоревського, М. Трост­никова, В. Голубєва, Г. Линника, а також матеріали, присвяч. творчості художників-земляків А. Лосенка, М. Мохова, М. Мурашка. Музей організовує і проводить на основі постій. експозицій, виставок, музей. фонд. зібрань н.-д., наук.-освітню роботу, встановлює зв'язки, веде обмін інформацією з музеями свого профілю, навч. закладами, твор. спілками, громад. орг-ціями України і зарубіж. країн, із представниками укр. діаспори за кордоном (Марковичами, Терещенками, Ушинськими), з ветеран. орг-ціями України. Музей є центром проведення темат. урочистостей. На його базі відбуваються наук. конф., зокрема щорічні Довженків. читання, зустрічі з ветеранами пед. праці. Музей співпрацює із Нац. кіностудією худож. фільмів ім. О. Довженка, Нац. центром О. Довженка у Києві та Сосниц. літ.-мемор. музеєм ім. О. Довженка (Черніг. обл.). Проводить пошук істор.-краєзнав. і літ.-мист. спадщини, присвяч. життю і творчос­ті О. Довженка, С. Васильченка, С. Сергєєва-Ценського, Янки Журби, Н. Городовенка, Я.-Б. Ступки та ін. видат. митців. Дир. – В. Абакумова (від 2014).

О. І. Курок

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю