Музей історії Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Гетьмана Музейну традицію в Ун-ті закладено 1908 зі створенням Музею товарознавства при Київ. комерц. ін-ті (тодішня його назва) з метою представити історію госп-ва, зразки продукції й технол. процесів вироб-в на укр. землях (комісію з його орг-ції засн. 1907 з ініціативи М. Довнар-Запольсь­кого). Крім того, співроб. музею займалися консалтинг. діяльністю – надавали консультації підприємцям. 1916 у процесі підготовки до відзначення 10-ї річниці Київ. комерц. ін-ту виникла ідея створення музею власне навч. закладу, проте в умовах 1-ї світ. вій­ни та евакуації реалізувати її не вдалося. Хоча Музей товарознавства зазнав знач. втрат під час цих подій, однак продовжив функціонувати до 1934 (переїзду Ін-ту до Харкова). На відзначення 60-річчя навч. закладу 1972 (у той час роком заснування вважали 1912, коли Київ. комерц. ін-т став держ.) сформовано комісію з орг-ції музею його історії, яку очолив В. Скоробогатов. Музей відкрито 2001 до 95-річчя Ун-ту (дир. – Т. Бондар), але він не мав відповід. матеріал. бази, хоча й продовжував збирати експонати (значну допомогу надавала голова правління клубу «Дорогами до прекрасного» Л. Рінгіс). Відновлений 2006 до 100-річчя Ун-ту з ініціативи ректора А. Павленка (перший дир. – А. Чуткий), 2009 відкритий для відвідувачів. Нині у фондах – 896 од. зберігання. Серед експонатів – особисті речі та наук. праці проф. Д. Ґраве, посвідчення акад. ВУАН К. Воблого, примірник г. «Извѣстія Кіевскаго Коммерческаго института» за 1914, колекції цінних паперів кін. 19 – поч. 20 ст. (передана О. Мозговим) і друкар. машинок (використовували у 1920–90-х рр.), копії архів. документів, студент. матрикули (залікові книжки) і квитки, зразки літ-ри, що складала бібліотечні фонди у різні часи, галерея репресов. дир., фронт. фото викл. – учасників 2-ї світ. вій­ни, зокрема ректора Л. Андреєва, випуск­ні фото студентів і викл., дипломи тощо (харків. період історії Ун-ту в музеї не представлено). Окреме місце в експозиції відведено підняттю в ніч на 1 травня 1966 над гол. навч. корпусом Г. Москаленком і В. Куксою синьо-жовтого прапора із написом «Ще не вмерла Україна, ще її не вбито! ДПУ»; участі студентів і викл. у Революції гідності та бойових діях на Сх. України, зокрема О. Квача, який пішов добровольцем на вій­ну і загинув. У центрі висвітлено життєвий шлях і профес. діяльність В. Гетьмана (випускник 1956). Також представлено експозиції «Трипілля – цивілізація творців» (роботи майстрині Л. Смолякової, копії артефактів трипіл. культури) та «Музей українських старожитностей». Осн. напрями діяльності: вивчення історії Ун-ту, пошук та експонування відповід. артефактів, проведення екскурсій, лекцій для студентів 1-го курсу, орг-ція виставок, темат. конф., презентацій. Серед заходів – міжнар. круглий стіл, присвяч. 150-річчю від дня народж. М. Довнар-Запольського; виставки робіт фотохудожника О. Тимошенка «Розстріляний Майдан» (обидва – 2017), до 100-річчя укр. пошт. марки (2018). Дир. – П. Сацький (від 2017).

П. В. Сацький


Покликання на статтю