Музей історії Київського національного університету ім. Т. Шевченка — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Київського національного університету ім. Т. Шевченка

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Т. Шевченка Засн. 1966 з метою концентрації, збереження та використання у навч., наук. і патріот.-вихов. роботі матеріалів, що відображають шлях розвитку Ун-ту – важливого центру підготовки кадрів науки та освіти (є його н.-д. і навч.-освіт. структур. підрозділом). Розпочав свою діяльність з фотодокум. виставки, офіційно відкритий 1978. Знаходиться у гол. корпусі Ун-ту, збуд. 1842 за проектом арх. В. Беретті. Експозиц. зал розташ. у приміщенні колиш. університет. катол. церкви і має 2 рівні. 1986 музею присвоєно звання «народний». 2004 з нагоди 170-річчя Ун-ту за проектом В. Трухановського проведено реконструкцію музею. Її наук. забезпечення здійснили І. Патриляк і Л. Круглова, зокрема розробили нову концепцію та тематико-експозиц. план. Музей складається з 2-х відділів: наук.-фонд. та експозиц.-виставкового. Сучасну експозицію поділено на розділи, що висвітлюють історію заснування, становлення та розвитку Ун-ту від 1834 до сьогодення: «Розвиток вищої освіти в Україні та передумови заснування університету в Києві», «Університет Святого Володимира наприкінці XIX – на початку XX ст.», «Університет у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст.», «Київський державний університет у роки Другої світової вій­ни», «Відродження Київського університету в повоєнний період», «Київський національний університет імені Тараса Шевченка в роки боротьби за незалежність і становлення української держави». Також відтворено мемор. кабінети відомих вчених хіміка С. Реформатського та біолога С. Навашина, хім. лаб. 19 ст., робочий куточок методиста поч. 20 ст. У наук. фондах – понад 4 тис. музей. предметів. Серед раритетів – перший ключ від центр. входу в Ун-т, рукопис. студент. ж. «Билинка», форма студента та значок випускника Ун-ту св. Володимира, годинники і прилади з астроном. обсерваторії та фіз. лаб. 19 ст., глобус зоряного неба ручної роботи поч. 20 ст., нагороди, відзнаки та подарунки на ювілеї Ун-ту, особисті документи та речі викл. і співроб., а також спорт. нагороди студентів Ун-ту. Щороку музей відвідує бл. 15 тис. осіб. Його співроб. підготували матеріали для виставки «Я тобою, Україно, живу…» (до 100-річчя від дня народж. випускника Ун-ту Героя України акад. П. Тронька), організували виставки «Україна та Німеччина: до століття встановлення дипломатичних відносин (1918–2018)», «Українська дипломатія 1917–1924 рр.: зародження національних традицій», фотодокум. виставки «Українська революція: архівні хроніки 1917–1921» та «Голодомор в Україні 1932–1933 років – геноцид українського народу» (до 85-ї річниці трагедії), до 170-річчя створення та діяльності Кирило-Мефодіїв. братства та ін. Дир. – Л. Круглова (від 2015).

Літ.: Патриляк І. К. Народний музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле і сьогодення (1834–2004). 2004; Круглова Л. Б. Становлення та розвиток Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 40-річчя діяльності Музею) // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр. Вип. 56. 2018 (обидва – Київ).

Л. Б. Круглова

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Л. Б. Круглова . Музей історії Київського національного університету ім. Т. Шевченка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70346 (дата звернення: 23.10.2021)