Музей історії медицини Галичини ім. М. Панчишина — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії медицини Галичини ім. М. Панчишина

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ МЕДИЦИ́НИ ГАЛИЧИНИ́ ім. М. Панчишина Засн. 1990 Укр. лікар. т-вом у Львові на громад. засадах як мемор. кімната М. Панчишина у його віллі (вул. У. Кармелюка, 3), яку зведено 1923–25 за проектом К. Теодоровича. Будівля є пам'яткою арх-ри, виконана в стилі модерн із використанням нар. декор. елементів. Спочатку розміщувався в одній кімнаті, решта приміщень належала худож.-мемор. музею А. Манастирського. 1992 будівлю повністю передано Укр. лікар. т-ву для облаштування музею. Від 1997 – сучасна назва. Постійні експозиції: «Меморіальна кімната професора Мар'яна Панчишина», «Історія Українського лікарського товариства у Львові», «Медичний факультет Українського таємного університету у Львові», «Шпиталь “Народна лічниця” імені Митрополита Андрея Шептицького», «Медики Галичини – учасники визвольних змагань українського народу», «Медична література кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Збірка давнього медичного інструментарію». Крім того, проводять короткотермінові виставки, присвяч. пам'ят. датам з історії медицини, визнач. діячам медицини Галичини, зокрема «З історії побудови шпиталю “Народна лічниця” 1902 р.», «До історії створення і діяльності Українського гігієнічного товариства у Львові (на архівних матеріалах)», «Українська медична харитативна служба, колишній Український Червоний хрест в Німеччині в 1944–2006 рр.», до 165-річчя від дня народж. лікаря Ф. Сельського, до 135-річчя від дня народж. М. Панчишина, до 150-річчя ство­рення Львів. лікар. т-ва та ін. У фондах музею – понад 9 тис. од. зберігання – оригін. речі, передані чл. Укр. лікар. т-ва, мешканцями Львова й області та представниками укр. діаспори. Серед унікал. предметів – мед. літ-ра 19–20 ст., мед. книги, надрук. у Галичині на поч. 20 ст., мед. інструментарій 19–20 ст., особисті документи студентів Укр. таєм. ун-ту. Співроб. музею проводять патріотично-виховну, просвіт., екскурсійну, збирал. та фондову діяльність. Зав. – О. Канчалаба (від 1997).

Літ.: Пундій П. Музей-архів ім. Маріяна Панчишина // Лікар. вісн. Укр. Лікар. Т-ва Пн. Америки. 2000. Ч. 2(122); Кіцера О. До історії створення Львівського музею української медицини Галичини ім. Маріяна Панчишина // Лікар. зб. 2000. Т. 7; Попроцька Л. В австро-угорських шпиталях проблем з водою не було… // Високий Замок. 2017, 29 черв.

О. Р. Дуда


Покликання на статтю