Музей історії Національного університету біоресурсів і природокористування України — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Національного університету біоресурсів і природокористування України

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ БІОРЕСУ́РСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВА́ННЯ УКРАЇ́НИ Засн. 1964 у Києві, відкритий для відвідувачів 1966. У 1975 музею присвоєно звання «народний». 2003 шляхом об'єд­нан­ня усіх музеїв Ун-ту реорганізов. у Наук. природн.-істор. музей Нац. аграр. ун-ту; від 2006 окремо функціонували Музей історії ун-ту та Музей історії ф-ту механізації с. госп-ва, інші – стали навч. лаб. Від 2008 – сучасна назва. Складається з 2-х відділів: експозиц. та фонд. Сучасна експозиція поділена на розділи, що висвітлюють історію заснування та розвитку Ун-ту: «Становлення сільського господарства на території України», «Історичні етапи становлення Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Голосіївські інститути в роки Другої світової вій­ни та вій­на на Сході України (від 2014)», «Відновлення Голосіївських інститутів та об'єднання їх в Ордена Трудового Червоного Прапора Українську сільськогосподарську академію», «Університет в Україні та світі», «Національний університет біоресурсів і природокористування України сьогодні». У наук. фондах – понад 400 експонатів. Серед них – документи та праці видат. учених поч. 20 ст., оригінали університет. нагород, автент. речі часів 2-ї світ. вій­ни та періоду антитерорист. операції, особисті речі викл. і студентів Ун-ту різних часів. Щороку проводить темат. виставки. 2013 під час пожежі в навч. корпусі частину експонатів пошкоджено. 2017 відновив роботу після реконструкції. Дир. – М. Поливач (від 2017).

Літ.: Лановюк Л. Музейні традиції Національного університету біоресурсів і природокористування України // Гілея. 2013. № 75.

Т. М. Чумак

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Т. М. Чумак . Музей історії Національного університету біоресурсів і природокористування України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70350 (дата звернення: 26.10.2021)