Музей історії Національного університету Львівська політехніка — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Національного університету Львівська політехніка

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «ЛЬВІ́ВСЬКА ПОЛІТЕ́ХНІКА» Засн. 2002 на базі Кабінету історії з ініціативи ректора Ю. Рудавського. Експозицію музею сформувала Г. Кос. Має одне приміщення пл. 114 м2, розділений на 8 розділів за хронологією від заснування (1816) і донині, відображає окремі періоди розвитку закладу: Реал. школа (1816–44); Цісар.-королів. тех. академія (1844–71); Вища політех. школа у Львові (1871–94); Львів. політехніка на поч. 20 ст.; Укр. політех. (таємна) школа (1922–25); Львів. політехніка у 1930-х рр.; Репрес. наука (1939–50); Львів. політех. ін-т (1944–93), Держ. ун-т «Львів. політехніка» (1993–2000) та Нац. ун-т «Львів. політехніка» (від 2000). Музей здійснює культ.-осв., інформ., експозиц. та фонд. роботу. Всього музей. предметів – 614, з них 360 – оригінальних. Серед цінних експонатів – свідоцтво 1858 про іспит з англ. мови – найстаріший оригін. архів. документ, що зберігається в музеї; залік. книжка 1894; «Mul­tiplex» – запатент. у 1930-х рр. прототип калькулятора; мор. хронометр швейцар. фірми «Ulysse Nardin» 1950-х рр.; антиквар. підлоговий годинник нім. фірми «Stras­ser & Rohde» поч. 20 ст.; розроблені в ун-ті датчик координат пілотованого косміч. корабля 1970-х рр. і персон. ком­п'ютер «ПК-01 Львів» 1988. Спів­організатор 14-ї Всеукр. наук. конф. «Актуал. питання історії науки і техніки» (2015), Наук. фестин у Львів. політехніці (2016–18), учасник Днів європ. спадщини у Львові (2018).

Літ.: Музей історії Львівської політехніки: Нарис-путівник. Л., 2005; 2009.

С. В. Харамбура


Покликання на статтю