Музей історії Національного університету Острозька академія — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Національного університету Острозька академія

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «ОСТРО́ЗЬКА АКАДЕ́МІЯ» Засн. 1997 у м. Острог Рівнен. обл. Від 1998 діяв у складі новоствор. Центру вивчення спадщини Остроз. академії, від 2007 – окремий підрозділ Ун-ту. 2014 отримав звання «народний». Становлення музею відбувалося у нерозрив. зв'язку із процесом відродження Остроз. академії, новий етап історії якої розпочався 1994. Ідея заснування музею належить П. Андрухову – одному з ініціаторів відродження Остроз. академії (започаткував збір матеріалів для створення експозиції). 1997–2005 здійснено ремонт і реставрацію храму 18 ст., що входить до комплексу будівель Ун-ту. 1999 в музеї розпочато процес формування іконопис. колекції, розміщеної у відреставров. храмі. В основі зібрання – зразки укр. і європ. іконопису 18–19 ст., а також твори сучас. живописця Ю. Нікітіна та випускників Нац. академії образотвор. мист-ва та арх-ри (Київ). Ікони водночас є частиною інтер'єру храму і в комплексі з ним утворюють експозиц. розділ музею. Колекцію систематично поповнюють дарунки випускників Ун-ту та меценатів. 1998–99 завдяки зусиллям працівників і студентів вдалося розчистити розташ. під храмом підземелля, що у період функціонування монастиря використовували як крипти (місця поховань). Оскільки поховання були знищені та розграбовані у 19 ст., у процесі розчистки віднайдено значну кількість людських кісток. Їх перепоховано, інтер'єр крипт відтворено, а підземелля стали частиною музей. комплексу. 2000 у старомонастир. корпусі (колиш. корпус келій 18 ст.) створ. експозицію історії приміщень, в яких нині функціонує Ун-т. Центр. експонат цієї зали – відреставрована монастир. криниця. 2005–14 сформовано колекцію стародруків і рідкіс. книг, що від 2014 розташована в окремій експозиції. Тут представлено видання найбільших укр. друкарень 16–18 ст. (Львів., Київ., Почаїв.), раритетні книги 19 – поч. 20 ст. Значну частину з них подарував луцький колекціонер І. Кардаш, тому колекція названа його ім'ям. 2009 у підвал. приміщеннях колиш. монастиря капуцинів 18 ст. розпочав роботу найбільш динамічний експозиц. підрозділ музею – мист. галерея. Для проведення виставок і мист. подій налагоджено активну співпрацю з регіон. спілками художників України, окремими митцями, колекціонерами та музеями України. В галереї систематично проводять зустрічі з митцями, відкриті лекції, презентації, вечори пое­зії тощо. Окрім постійно діючих експозицій сформовано декілька колекцій, зокрема 2011–15 Ун-ту подаровано роботи скульп­торів М. Бентов-Кардиналовсь­кої та П. Капшученка; від 2014 в окремому експозиц. підрозділі представлено приватну етногр. колекцію та збірку рідкіс. книг літ. критика та літературознавця М. Жулинського. У худож. фонді – живописні роботи сучас. укр. художників, скульптури, худож. текстиль і скло. До експозиц. умов адаптовано читал. зал б-ки, окремі коридори та аудиторії Ун-ту, внаслідок чого з понад 600 од. зберігання худож. фонду майже половина доступна для огляду. Загалом у музеї – 1836 од. зберігання. Поповнення фондів відбувається виключно завдяки передачі предметів музей. значення у подарунок. У різний час меценатами стали М. Бентов-Кардиналовська, В. Берташ, О. Бондарчук, В. і О. Гайдуки, М. Жулинський, І. Кардаш, О. і Р. Михалюки, Т. Кшонстек, Б. Скорупська, М. Степурко, викладац. склад та випускники Ун-ту. Створ. низку імен. фондів: М. Ковальського, П. Андрухова, О. і А. Шевчуків та ін. Співроб. музею і студенти-волонтери проводять екскурсії, зокрема англ. і польс. мовами; організовують тимчас. виставки до пам'ят. дат і визнач. подій, різноманітні акції та заходи, серед яких – «Ніч музеїв», «День неспішного мистецтва», «Музей для дітей», «Музика в музеї». Дир. – А. Хеленюк (від 2010).

Літ.: Бондарчук Я. Історія Острозької академії: Навч. посіб. Острог, 2014; Хеленюк А. Внесок зарубіжних українців у формування художнього фонду музею історії Національного університету «Острозька академія» та популяризацію творчості митців діаспори // Наук. зап. Нац. ун-ту «Остроз. академія». Сер. Істор. науки. 2015. Вип. 23; Муравська С. Університет і його музеї: місце у культурному і туристичному просторі міста // Місто: історія, культура, сусп-во. 2017. № 3.

В. О. Бондарчук, А. А. Хеленюк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю