Музей історії Харківського національного університету ім. В. Каразіна — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Харківського національного університету ім. В. Каразіна

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Каразіна Засн. 1972, став одним із перших музеїв ВНЗів України, експозицію якого було присвячено історії освіти. Організатор і перший голова ради музею – В. Астахова. До 200-річчя ун-ту 2005 на 2-му поверсі гол. корпусу обладнано нове приміщення музею, що становить єдиний простір, умовно поділений на 4 зони: постійна експозиція; зал для проведення тимчас. виставок та ін. заходів; місце для роботи дослідників; кінозал. Експозиція музею складається з 4-х розділів, що висвітлюють історію ун-ту: дорев. період (1804–1917); період рев. змагань і подальшої реорганізації (1917–33); відновлення ун-ту, участь у 2-й світ. війні та повоєн. відбудові, розвиток навч.-наук. потенціалу (1950–80-і рр.); діяльність в умовах незалеж. України. 2018 його обладнано інтерактив. панелями, для яких розроблено спец. контент, що відображає сучасну історію ун-ту, зокрема відвідувачі можуть ознайомитися з фото- та відеоматеріалами, інтерв'ю, віртуал. виставками, інтерактив. картами, а також різноманіт. базами даних: біографіями науковців, видат. вихованців ун-ту, почес. д-рів, засл. проф., викл. і н. с., хронікою подій університет. життя. У фондах музею – бл. 20 тис. од. збе­рігання, 10 тис. фотонегативів і 16 тис. електрон. фото. Серед експонатів – колекції випускних фотоальбомів кін. 19 – поч. 21 ст.; значки та медалі; записи ін­терв'ю випускників і співроб. ун-ту; окремі речові експонати, що характеризують університет. життя; 233 особових фонди вчених і вихованців ун-ту: Д. Багалія, М. Барабашова, О. Ветухіва та ін. Співроб. музею здійснюють екскурсійну, фонд., виставк., метод., н.-д., навч., профорієнтац., просвітн. роботу, щорічно проводять 5–7 тимчас. виставок, більша частина з яких присвяч. різним аспектам університет. історії: «Професорська родина ХІХ – початку ХХ ст.» (2015), «“Місця пам'яті” Харківського університету другої половини XX – початку ХХІ ст.». (2016), «М. І. Костомаров: життя, творчість, пам'ять (до 200-річчя від дня народження)» (2017) та ін. Музей є співзасн. Асоц. співроб. музеїв ВНЗів Харкова (2004), майданчиком для наук. конф. (зокрема музеєзн. «Луньовські читання») та твор. зустрічей.

Літ.: Пугач Є. П. Один з перших в Україні (Музей історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна) // Невичерпне джерело духовності: Нариси про діяльність музеїв історії вузів м. Харкова. К., 2003; Іващенко В. Ю., Калініченко І. В., Марченко О. С. Музей історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: історія, сьогодення, перспективи (до 40-річчя з дня урочистого відкриття) // «Луньов. читання»: Мат. наук.-практ. семінарів (2010–14 рр.). Х., 2014.

В. Ю. Іващенко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. Ю. Іващенко . Музей історії Харківського національного університету ім. В. Каразіна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70355 (дата звернення: 23.10.2021)