Музей метрології та вимірювальної техніки Львівського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації — Енциклопедія Сучасної України

Музей метрології та вимірювальної техніки Львівського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації

МУЗЕ́Й МЕТРОЛО́ГІЇ ТА ВИМІ́РЮВАЛЬНОЇ ТЕ́ХНІКИ ЛЬВІ́ВСЬКОГО НАУКО́ВО-ВИРОБНИ́ЧОГО ЦЕ́НТРУ СТАНДАРТИЗА́ЦІЇ, МЕТРОЛО́ГІЇ ТА СЕРТИФІКА́ЦІЇ Засн. 1985 у Львові на громад. засадах. Згодом отримав статус «народного». 1994 музей перенесено з будинку на вул. В. Вин­ниченка, № 32 у приміщення на вул. Князя Романа, № 38 (колишня кам’яниця Кшижановського). Немає аналогів не тільки в Україні, але і в жодній з країн колиш. СРСР. Заг. пл. 150 м2. Колекція музею відтворює розвиток метрології від кін. 19 ст. донині, розповідає про виникнення різних видів вимірювань. Розділи: «Історія створення засобів вимірювання», «Розвиток метрології в Україні та за її межами», «Вимірювальні прилади, виготовлені на приладобудівних заводах Львівщини». У експозиції – понад 500 рідкіс. експонатів. Серед унікал. – скляні тягарці 1 кг, 1 фунт, 200, 100, 50 і 10 г, тягарець 1 г 1-го розряду для перевірки тягарців нижчих розрядів (1915, Росія); плечева вага з межею зважування 55 кг (1884, Німеччина), метал. спиртомір з наклад. гирьками з діапазоном вимірювання 20–90 умов. одиниць (1915, Росія), взір­цеві мірники 1-го розряду (Німеччина, 1930), ампервольтметр (США, 1891), мор. хронометр (СРСР, 1960), поршневий манометр (США, 1850). У музеї, окрім екскурсій, проводять темат. заняття з історії метрології для студентів вищих і серед. спец. навч. закладів та учнів шкіл. Зав. музею – І. Сидорко (від 2014).

Ю. О. Гринів

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Ю. О. Гринів . Музей метрології та вимірювальної техніки Львівського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70358 (дата звернення: 17.10.2021)