Музей мистецької родини Кричевських — Енциклопедія Сучасної України

Музей мистецької родини Кричевських

МУЗЕ́Й МИСТЕ́ЦЬКОЇ РОДИ́НИ КРИЧЕ́ВСЬКИХ Відкритий 2013 у смт Опішня Зіньків. р-ну Полтав. обл. як структур. підрозділ Нац. музею-заповідника укр. гончарства, підпорядк. Мін-ву культури України. Розташ. у будівлі, спорудженій 1914–16 на замовлення Полтав. губерн. земства за проектом В. Г. Кричевського; кер. буд-ва – зав. Опішнян. гончар. показового пункту Полтав. губерн. земства, технолог-кераміст Ю. Лебіщак (тому називають будинком Кричевського–Лебіщака). 1988 передано музею-заповіднику, 2005 розпочато реставрац. роботи. Ідея заснування музею виникла 2009 під час спілкування проф. О. Пошивайла з онуком художника – В. Лінде-Кричевським, який 2009–16 приїздив до Опішні та подарував графічні й живописні роботи В. Г. Кричевського, акварелі В. В. Кричевського, К. Кричевської-Росандіч, О. Лінде де Очоа, живопис і ткання Г. Лінде-Кричевської, живопис Б.-М. Лінде-Дункан. Колекцію сформовано з мист. та наук. спадщини відомих представників Кричевських і Щербаківських (твори графіки, живопису і декор.-ужитк. мист-ва; 81 од.), а також унікал. архів. документів, що висвітлюють життя чл. родини (рукописи, фотографії, листівки, ескізи інтер'єрів, орнаментів, замальовок творів нар. мист-ва; понад 1000 од.). Профілі музею: мемор., істор. і художній. Створ. осн. експозицію, діють змінні виставки. Наук. співроб. музею займаються пошуком, збором і систематизацією документів, худож. творів Кричевських, популяризують їхню творчість та діяльність; організовують наук.-практ. конф. і семінари в Україні та за її ме­жами, наук., культурні та виставк. заходи; здійснюють н.-д. роботу, обмін виставками із закладами культури України. 2011 на фасаді засн. Стіну гончар. слави України. Нині встановлено 20 мемор. дощок видат. діячам гончарства: В. Кричевському, Ю. Лебіщаку, Є. Трипільській, С. Васильківському, П. Вауліну, А. Зай­кевичу, І. Зарецькому, О. Сластіону, О. Білоскурському, В. Василенку, Л. Сморжу, І. Білику, О. Ночовнику, І. Гладиревському, Ф. Чирвенку, М. Назарчук, О. Селюченко, П. Біляк, подружжю Г. та Я. Пошивайлам; гончар. школам, що існували у цій будівлі. Зав. музею – А. Плохой (від 2015).

Літ.: Різниченко Ж. Століття Будівлі «Кричевського–Лебіщака» – перлини національної культури // Музей. простір. 2016, 25 листоп.; Невкрита Ж. Опішненська перлина Василя Кричевського // Зоря Полтавщини. 2018, 6 лют.

В. М. Короткевич


Покликання на статтю