Музей Національного університету Києво-Могилянська академія — Енциклопедія Сучасної України

Музей Національного університету Києво-Могилянська академія

МУЗЕ́Й НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Засн. у травні 2006 як наук.-інформ. і культурол. комплекс «Бібліотека-Музей-Архів Нац. ун-ту “Києво-Могилян. академія”», що об'єднав книжк., архів., музей. і документал. колекції в одному істор.-архіт. просторі Брат. монастиря 17–19 ст. Від листопада того ж року діяв як Центр «Музей укр. звитяги» (н.-д., наук.-інформ. і культ.-осв. структур. підрозділ ун-ту), від 2011 функціонує як Навч. лаб. істор. студій (навч.-наук. структур. підрозділ ун-ту). Організаційно підпорядк. віце-президенту з наук. роботи. Осн. мета діяльності – вивчення, збереження та популяризація істор.-культур. спадщини Києво-Могилян. академії від її витоків (Київ. братства та Київ. брат. школи) і до сучас. відродженого ун-ту шляхом пошуку, дослідж., публікації та експонування пам'яток у музей. приміщеннях і через віртуал. мережі. Музей розміщений у 2-х найдавніших будівлях Києво-Могилян. академії і Брат. монастиря – Поварні та Трапезній з церквою Святого Духа, що є осн. музей. об'єктами. У фондах – понад 500 од. зберігання. В експозиції представлено археол. матеріали, архівні документи, речові експонати, книги, фото, зокрема оригінал атестата випускника Києво-Могилян. академії кін. 18 ст., декоративні фрагменти зруйнов. 1935 Богоявлен. собору, учнів. грифел. дошка 18–19 ст., фотоальбоми випускників Київ. духов. академії 1903–15, унікал. прижиттєві видання викл. і випуск­ників академії 18–20 ст. (серед них – з дарчими написами й автографами), нагрудні знаки бакалавра Київ. духов. академії. Співроб. проводять виставки істор.-культур. пам'яток, мистец. творів, твор. робіт; організовують наук. конф., семінари, презентації видань, концерти нар., класич. і духов. музики. Спільно з наук. б-кою започатк. масштаб. проект «Віртуал. музей Києво-Могилян. академії», що передбачає відтворення істор.-культур. надбання академії за увесь період діяльності (Братська школа–Києво-Могилянський колегіум–Києво-Могилянська академія–Київська духовна академія–Національний університет «Києво-Могилянська академія») через оцифрування матеріалів академії у вітчизн. і зарубіж. установах та створення широкого доступу до цих матеріалів на одній платформі – інтернет-порталі.

Т. М. Сидорчук


Покликання на статтю