Музей підків Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького — Енциклопедія Сучасної України

Музей підків Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького

МУЗЕ́Й ПІДКІ́В ЛЬВІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ ТА БІОТЕХНОЛО́ГІЙ ім. С. Ґжицького Засн. 1981 з ініціативи Є. Малішевського на основі унікал. колекції підків, зібраної в 1930–40-х рр. ортопедистом у галузі вет. медицини К. Щудловським і його батьком-ковалем. Вагомий внесок у становлення колекції підків зробив викл. із підковування коней П. Кретович. За весь час існування Ун-ту колекція підків та ковал. реманенту постійно збільшувалася, проте в повоєнні роки частину було втрачено, згодом відновлено науковцями каф. хірургії. Нині у фондах музею – понад 1000 од. зберігання. Серед експонатів – колекція ортопед. підків, старовин. ковал. реманент, темат. збірка стародруків та літ-ри з ковал. справи. Оригін. є спец. (ортопед.) підкови, що давали можливість використовувати для роботи тварин з хроніч. захворюваннями чи вродженими вадами копит, сухожилок, суглобів. Представлені також спец. підкови для роботи в гір. умовах, на сипучих і кам'янистих ґрунтах, взимку та влітку. Серед унікал. – безшумні підкови, що використовували для роботи коней в містах у нічний і ранковий час, а також сучасні «спец. черевики» для корів і коней, виготовлені з міцної пластмаси. Музей проводить навч., н.-д. та культ.-осв. діяльність.

А. Р. Мисак

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. Р. Мисак . Музей підків Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70370 (дата звернення: 26.10.2021)