Музей совєтської окупації України — Енциклопедія Сучасної України

Музей совєтської окупації України

МУЗЕ́Й СОВЄ́ТСЬКОЇ ОКУПА́ЦІЇ УКРАЇ́НИ Веде свою історію від засн. 2001 у Києві наук. відділом міської орг-ції т-ва «Меморіал» ім. В. Стуса експозиції «Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917–1991». У 2003 вона зареєстр. Мін-вом освіти і культури України, відтоді функціонує як музей. Від 2007 – сучасна назва. Осн. завдання: інформування укр. і світ. громадськості про маловідомі сторінки трагіч. історії України комуніст. періоду, розвінчання істор.-політ. міфів, створ. тоталітар. режимом. Фонди музею складають копії документів різного рівня й відомчої приналежності архівів, включно із розсекреченими документами архіву СБУ, фото приват. осіб, спогади та свідчення очевидців і їхніх родичів, відео- й аудіоматеріали. Виставка розміщена в 3-х залах за темами: «Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917–1991», «Народна вій­на», «Українські Соловки», «Київський мартиролог», «Втрачена пам'ять», «Мовна експозиція», «Зламані долі», «Нищення Духовності». При музеї діють б-ка (4 тис. прим.) і відеотека (950 наук.-популяр. фільмів). Його виїзна експозиція була представлена у закладах вищої освіти Києва, а також у містах Канади (Оттава, Торонто, Монреаль, Вінніпеґ, Едмонтон). Співроб. музею підготували до друку зб. документів «Чекістське досьє окупованої України» (т. 1–3, К., 2014–15).

Літ.: Круцик Р. «Народна вій­на»: Путівник до експозиції. К., 2011.

Р. М. Круцик


Покликання на статтю