Музей театрального, музичного та кіномистецтва України — Енциклопедія Сучасної України

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

МУЗЕ́Й ТЕАТРА́ЛЬНОГО, МУЗИ́ЧНОГО ТА КІНОМИСТЕ́ЦТВА УКРАЇ́НИ Засн. 1923 у Києві як театр. музей при мист. об'єдн. «Березіль» (роботу музей. комісії очолив В. Василько, архівні матеріали якого започаткували колекцію). Від 1926 – Укр. театр. музей (кер. П. Рулін); від 1927 – розташ. на тер. Києво-Печер. заповідника; від 1934 – Держ. музей театр. мист-ва УРСР; від 1965 – Держ. музей театр., муз. та кіномистецтва; від 2002 – сучасна назва. До його складу на правах мемор. відділів входили Будинок-музей М. Лисенка та Квартира-музей П. Саксаганського (нині належать Видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького Музею). На базі музею функціонують Заньковецької М. Музей-квартира (від 1989) та Косенка В. С. Музей-квартира (від 2009). На поч. 1980-х рр. створено унікальну за змістом та худож. дизайном постійну експозицію «Театральне мистецтво України» (автор – А. Драк, оформлення під кер-вом В. Батуріна). Нині МТМКУ має колекцію, яка нараховує бл. 260 тис. одиниць. Серед найцінніших експонатів – ляльки і скриньки укр. ляльк. театру «Вертеп» кін. 18 – поч. 19 ст., театр. афіші і програми (від 1816), мемор.-речові та докум. архіви видат. діячів укр. театру та муз. культури М. Заньковецької, М. Кропивницького, М. Старицького, М. Садовського, П. Саксаганського, І. Карпенка-Карого, М. Лисенка, М. Романова, М. Литвиненко-Вольгемут, З. Гайдай, М. Смолича. Фонд творів художників театру та кіно вміщує роботи О. Екстер, А. Петрицького, Ф. Нірода, О. Хвостенка-Хвостова, В. Меллера, М. Драка, А. Волненка; фонд нот. рукописів складають автографи М. Лисенка, М. Аркаса, Л. Ревуцького, С. Людкевича, А. Штогаренка. У музеї велика колекція фотографій і негативів, збірка творів образотвор. мист-ва, фоно- і кінодокументів. У спеціаліз. б-ці – бл. 30 тис. книг та часописів. Осн. напрями діяльності – фондова (комплектування, облік і зберігання), н.-д., експозиц.-виставк. та просвітницька. Серед найвагоміших виставок – «Живії струни України» (1990), «Людина, яка була театром. Лесь Курбас», «Данило Лідер і сучасна українська сценографія» (обидві – 1992), «Б. Лятошинський» (1995), «Поет і філософ української сцени. С. Данченко», «Пророк у своїй вітчизні», «Камертон української душі» (усі – 2012), «Мистецьке життя Києва ХХ ст. в реліквіях музейної колекції» (2013), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «ART – спротив окупації» (укр. митці для бійців антитерорист. операції на Сх. України; обидві – 2014), «Кіновсесвіт Юрія Іллєнка й Івана Миколайчука», «Український кіногенезис» (обидві – 2016), «Курбас у Києві» (2017). Музей брав участь у виставк. проекті Укр. музею в Нью-Йорку (США) «Борис Косарев: харківський модернізм 1915–1931» (2011–12), Всеукр. міжмузей. виставк. проекті «Grand and great / Велике і величне» (Київ, 2013). У 2015 експонували виставку, що широко продемонструвала музейну колекцію «Інсценізація українського авангарду 1910–1920-х рр.» в Укр. музеї в Нью-Йорку. На матеріалах музей. колекції спільно з Ін-том колекціонерства укр. мист. пам'яток при НТШ видано фундам. альбом «Анатоль Петрицький. Театральні строї та декорації» (К.; Л., 2012). Щорічно в Музеї М. Занькове­цької проходять наук. читання «М. Заньковецька та її доба». Музей проводить дослідж. з історії мист-в на базі фонд. колекцій, організовує наук. конференції.

Літ.: Василько-Миляєв В. До справи утворення театрального музею // Нове мист-во. 1926. № 8; Рулін П. Український театральний музей: завдання і перспективи. К., 1927; Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України. К., 1981; Черкаський Л. Живії струни України. К., 1999; Сапьолкіна А. Корифеї українського театрального музею // Просценіум. Л., 2003. № 1(5); Музей театрального, музичного та кіномистецтва України: Альбом. К., 2013; Мелешкіна І. Збірка українського сценографічного авангарду з фондової колекції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Просценіум. Л., 2015. № 1–3; Пичугин С. Виктор Батурин: художник и его музеи. П., 2017.

А. В. Сапьолкіна


Покликання на статтю