Музей Української Православної Церкви у США — Енциклопедія Сучасної України

Музей Української Православної Церкви у США

МУЗЕ́Й УКРАЇ́НСЬКОЇ ПРАВОСЛА́ВНОЇ ЦЕ́РКВИ У США Засн. 1961 в м-ку Бавнд Брук (шт. Нью-Джерсі, США) з ініціативи патріарха Мстислава (Скрипника) з метою зберігання та експонування предметів церк., реліг., істор. та етногр. характеру, пропагування укр. культури поза межами України. Основою музею стала приватна колекція патріарха Мстислава, згодом її попов­нили ін. цінними предметами. Серед експонатів – ковчежець і єпитрахиль митрополита П. Могили, рідкісна збірка хрестів 13–17 ст., антимінси 16–20 ст., старовинні ікони, стародавні вишивки, рукописні книги та першодруки, особисті речі С. Петлюри та документи періоду Визв. змагань 1917–21. Від 1966 музей розмістили у підвалі церкви-пам'ят­ни­ка св. Андрія Первозванного у Бавнд Бруку. У різний час його дир. були І. Паливода, І. Петренко-Федишин, І. Цегельська. Нині музейну колекцію зберігають в Укр. істор. і освіт. центрі УПЦ у США у м. Сомерсет (шт. Нью-Джерсі), доки триває буд-во Музею ім. патріарха Мстислава. У фондах – понад 15 тис. предметів, що репрезентують історію України (артефакти з соц., політ. та реліг. історії України); укр. матеріал. культуру, нар. творчість та етнографію (предмети, що висвітлюють вірування та звичаї укр. народу, зокрема текстиль, вишивка, різьблення, фотографії та описи традицій. укр. культури); образотворче та реліг. мист-во (картини, скульптури, гравюри та ін. твори укр. та укр.-амер. митців, твори зарубіж. художників, натхнен. укр. тематикою; ікони, вбрання та ін. реліг. обряд. предмети); життя українців на еміграції.

Літ.: Петренко-Федишин І. Історичний огляд музейних колекцій в Бавнд Бруку // Укр. православне слово. 1988. Ч. 8; Її ж. Музей в Бавнд Бруку як скарбниця культури українського народу // НТЕ. 1998. Ч. 2–3; Захарчук-Чугай Р. Новини в житті Музею // Віра. 2001. Ч. 1; Її ж. Музей Української Православної Церкви в Баунд-Бруку, США – важливий осередок духовної культури // Зап. НТШ: Пр. Комісії образотвор. та ужитк. мист-ва. Л., 2004. Т. 248.

Р. В. Захарчук-Чугай


Покликання на статтю