Музей хвороб людини — Енциклопедія Сучасної України

Музей хвороб людини

МУЗЕ́Й ХВОРО́Б ЛЮДИ́НИ Засн. 1896 А. Обжутом на мед. ф-ті Львів. ун-ту (нині – Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького). Музей знаходиться в корпусі, спеціально збуд. за проектом арх. Й. Браунзейса для каф. патол. анатомії. Осн. мета – збереження та демонстрація патологічно змінених органів, що знаходяться в спец. скляних тарах, заповнених фіксуючим розчином (формалін або рідина Кайзерлінґа), зібрання та наук. опрацювання протоколів секцій померлих людей. Види діяльності: навч., наук., культ.-осв., історична. 2006 М. х. л. включено до Держ. реєстру наук. об'єктів, що становлять нац. надбання. Нині він складається з 10-ти розділів: 4-х фундаментал. відділів і 6-ти фондів. Перший відділ – архів протоколів секцій людей, які померли у Львові (за період 1896–2018, заг. кількість – 92 574 од.). У другому відділі – експозиція макропрепаратів (органи, збережені в фіксуючих речовинах; 2500 од.), що охоплює осн. сучасні мед. спеціальності: кардіологію (вади серця і набуті захворювання, серце після різноманіт. операцій); ангіологію (зокрема захворювання аорти), пульмонологію, гастроентерологію, офтальмологію, акушерство та гінекологію (включно з тератологією – множин. унікал. препаратами вад плодів; представлено 8 випадків біцефалів – двоголових плодів); нефрологію та урологію, онкологію (множинні препарати пухлин різних органів); щелепно-лицеві захворювання, дерматологію, інфекц. хвороби. Третій відділ представлений колекцією сухих препаратів (257 од.) – велика кістк. серія, корозійні препарати судин, а також судин, висушених за спец. методикою. Четвертий відділ – архів патогістол. препаратів (для дослідж. під мікроскопом; 5000 од.). У фондах музею зберігається 101 дис.; 16 монографій, надруков. від 1948 (більшість з яких вміщує мат. з архіву протоколів секцій); б-ка іноз. підручників патол. анатомії людини (бл. 500 прим.); зібрання часописів «Virchows Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinishe Medizin» («Архів патологічної анатомії, фізіології та клінічної медицини Вірхова», 1864–1939; всього 303 томи). Серед фондів є також 2 навч. відділи, де представлено макропрепарати в банках у формаліні (156 од.), патогістол. препарати та інші ілюстративні матеріали. Експозиції музею використовують для навч. процесу студентів, а також проведення екскурсій для школярів, студентів мед. навч. закладів, лікарів, військових, іноз. осіб та делегацій. Нині М. х. л. – один із найбільших мед. музеїв Європи (разом із Музеєм медицини Дюпюїтрена в Парижі та Берлін. музеєм історії медицини). Дир. – Д. Зербіно (від 2013).

Літ.: Рудницька А. Ю. Музей недуг людини // Лікар. зб. НТШ. Л.; Чикаго, 2006. Т. 15; Зербіно Д. Д. Музей хвороб людини // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Л., 2014.

Д. Д. Зербіно


Покликання на статтю