Музейний археолого-етнографічний комплекс Луганського національного університету ім. Т. Шевченка — Енциклопедія Сучасної України

Музейний археолого-етнографічний комплекс Луганського національного університету ім. Т. Шевченка

МУЗЕ́ЙНИЙ АРХЕО­́ЛОГО-ЕТНОГРАФІ́ЧНИЙ КО́МПЛЕКС ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Т. Шевченка Складається з двох підрозділів: археол.-етногр. музею та парку-музею давнього каменеріз. мист-ва просто неба. Археол. колекцію започаткував 1969 К. Красильников – археолог, організатор і кер. студент. археол. експедицій. Експозиц. фонд комплексу складає бл. 4,5 тис. експонатів, ще бл. 40 тис. од. зберігаються у сховищах музею. Представлено матеріал. джерела, що відображають істор. розвиток на геогр. просторі Пд.-Сх. України в істор.-хронол. межах бл. 100 тис. р. – від нижнього палеоліту до пізнього Середньовіччя (етногр. – до 19 ст.). Парк-музей давнього каменеріз. мист-ва, що отримав свій статус 1980, має пл. 1250 м2. Тут зібрано 6 екземплярів монум. стел стародав. індоєвропейців 3–2 тис. до н. е. та понад 70 статуй тюрк. народів 11–13 ст. н. е. У парку-музеї представлено найхарактерніші типи кам'яних статуй тюрк. каменеріз. мист-ва: антропоморфні фігури зі спеціально підібраних подовжених каменів; зображення чоловіків з вусами і невеликою бородою, переважно без шапок, іноді з однією або декількома косами; жін. фігури з підкресленими дітород. органами; статуї з посудинами в руках. У колекції також представлені скульптури воїнів різних часів, хрести, подорожні камені. Більшість з них знайдено на тер. сучас. Луганщини (переважно у пд. частині). 2004 КМ України включив музей. комплекс до переліку наук. об'єктів, що становлять нац. надбання. У тому ж році на його базі відкрито н.-д. центр археології й етнографії, що від 2005 співпрацює із Луган. відділ. Сх.-укр. філії Ін-ту археології НАНУ. 2007 організовано самост. підрозділ – навч.-наук. Центр археології. Його осн. зав­дання – розроблення програм і методик орг-ції навч.-польової практики студентів, формування навичок польових і камерал. археол. досліджень. Комплекс є центром археол. дослідж. у Сх. Україні, при ньому створ. й функціонують навч., польові, камерал.-реставрац. лабораторії. За час роботи археол.-етногр. музей. комплексу в статусі об'єкта нац. надбання України здійснено наук.-фонд. оброблення понад 20-ти тис. артефактів. Від 2014 колекція археол.-етногр. музей. комплексу знаходиться на тимчасово окупов. тер. Луганська, доступ до неї відсутній.

О. А. Забудкова


Покликання на статтю