Кіровоградський урановорудний район — Енциклопедія Сучасної України

Кіровоградський урановорудний район

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ УРАНОВОРУ́ДНИЙ РАЙО́Н – група родовищ уранових руд. Знаходиться у межах Кіровогр. і Дніпроп. обл. К. у. р. складає основу сировин. бази урану України, є унікал. як у Європі, так і в усьому світі. Його родовища належать до метасомат. типу. Урановидобув. комплекс р-ну складають 2 рудники – Інгульський і Смолинський (створ. на базі Мічурін. і Ватутін. родовищ), які експлуатує Східний гірничозбагачувальний комбінат (м. Жовті Води Дніпроп. обл.). Будову К. у. р. визначає Корсунь-Новомиргород. антиклінорій, осьове підняття якого складене двома комплексами гранітоїдів різного віку та природи. Пд. частину осьового підняття утворює Новоукр. масив анатектич. калієвих гранітів (вік бл. 2 мрлд р.), пн. – Корсунь-Новомиргород. плутон інтрузив. гранітів-рапаківі й анортозитів (1,7–1,8 млрд р.). Крила антиклінорію складені нижньопротерозой. гнейсами та мігматитами з відносно дріб. тілами гранітів. На Сх. він обмежений Кіровогр., на Зх. – Звенигород.-Ганнів. розломами. Утворення уран. родовищ К. у. р. пов'язане з процесами постгранітизац. натрієвого метасоматозу, накладеного на граніт-метаморфіч. субстрат у зонах розломів на ділянках ранньопротерозой. активізації. Положення Мічурін. і Северин. родовищ контролює Кіровогр., Ватутін. – Звенигород.-Ганнів. розломи. У регіон. розломах структурну позицію родовищ визначають їхнім тяжінням до ділянок ускладнень локал. розломів системою опіряючих порушень. Унаслідок натрієвого метасоматозу на цих ділянках формуються крупні тіла альбітитів, що виникають на гранітах, мігматитах, гнейсах із збереженням текстурно-структур. особливостей заміщуваних порід. Уран. мінералізація накладається на катаклаз. альбітити, утворюючи тонку вкрапленість і мікропрожилки, виповнює системи дріб. міжзерн. зривів і формує цемент катаклаз. альбітитів. Рудні поклади тяжіють до внутр. зон альбітитів, займаючи субзгідне з ними положення; існують у вигляді пластоподіб. тіл, лінз і стовпоподіб. штокверків потуж. від 1 до кількох десятків метрів та протяжністю у десятки–сотні метрів. Уран. мінерали в рудах представлені уранінітом, настураном, бранеритом, кофінітом, гідроксидами, силікатами урану й уран. чернями. Запаси урану К. у. р. можуть забезпечити потреби атом. енергетики України на декілька десятків років.

Літ.: Металлические полезные ископаемые. К.; Л., 2005. Т. 1; Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Особенности развития минерально-сырьевой базы урана Украины, его добыча и обогащение». К., 2009.

Л. С. Галецький


Покликання на статтю