Muzyka Kresów — Енциклопедія Сучасної України

Muzyka Kresów

«MUZYKA KRESÓW» – фундація музикологічних та культурологічних досліджень. Засн. 1991 у м. Люблін (Польща) з метою взаємодії нац. культур, що територіально межують із польс. – укр., білорус., литов. та словацькою. Співпрацює також із латв. і рос. ученими. Серед засн. – етномузиколог Я. Бернад (дир.), культуролог М. Мамінська (голова), які розробили концепцію й реалізували програму діяльності Фундації. Спільно з Мін-вом культури Польщі, меріями польс. міст, а також за підтримки спонсорів організовує щорічні міжнар. фольклорні фестивалі (за участі автент. і вторин. ансамблів), наук. семінари, польові експедиції, майстер-класи. На поч. 1990-х рр. укр. вчені взяли участь у розробленні програми діяльності Фундації. До її Ради увійшли І. Мацієвський, Є. Єфремов, Б. Луканюк. Серед учасників фестивалів – укр. наук.-етногр. ансамблі «Джерело», «Родовід», «Древо», «Гілка», «Гільце» та ін., сільські автент. гурти з Житомирщини, Полтавщини, Кіровоградщини, Рівнен. та Київ. Полісся. У Міжнар. літній школі традиц. музики, засн. при Фундації, запроваджено різні форми роботи, зокрема проведено цикли лекцій з етномузикології, етнології, діалектології й антропології культури. 1999 при Школі засн. ансамбль під кер-вом Я. Бернада, у репертуарі якого – польс. традиц. музика. 2006 Ансамбль з виставою «Пісні польські» брав участь у 49-му Міжнар. фестивалі сучас. музики «Варшавська осінь». Діяльність Фундації охоп­лює широкий спектр проблематики й методики дослідж. нар. муз. традицій, що опрацьовуються через паралельне проведення наук. семінарів із практ. заняттями нар. співом у кількох групах (чол., жін., мішаного складу). У різний час доповідачами й керівниками практ. занять були Є. Єфремов, Г. Коропніченко, Т. Сопілка-Зачікевич, Р. Єненко, О. Шевчук, І. Клименко, Г. та С. Ох­рімчуки, В. Гошовський, А. Завальнюк, В. Грабовський, Н. Керімова, Ю. Кондратенко, Б. Луканюк, О. Мурзіна, В. Осадча, С. Павлишин, Л. Сабан, О. Смоляк, Н. Супрун, І. Федун, М. Хай, Б. Яремко. Проведено низку міжнар. заходів, зокрема 5 наук. сесій «Духовність народів Центрально-Східної Європи» (1-а – м. Люблін, 1992), 3-річна програма «Музика обрядова Центральної і Східної Європи» (1992–94), 3-річний цикл «Ерос і Танатос», міжнар. фестивалі «Втрачена музика»: «Архаїчні пісні балтів і слов'ян» (1995), «Колискові» (1996), «Пісні лісові, пісні польові» (1997; усі – м. Краків), «Найстаріші пісні Європи» (м. Люблін, від 1999). Акції Фундації сприяли відродженню реконструктив. виконавства традиц. музики, були висвітлені в польс. пресі, отримали розголос у різних країнах.

Літ.: T. Kornaś. Weselna «Muzyka Kre­sów» // Dialog. 1993. № 10; R. Pawłow­ski. Zaginione pieśni // Gazeta Wyborcza. 2001, 29 listopadu; Шевчук О. Матеріали до дослідження польсько-українських зв'язків (фольклористика, етномузикологія) // Пробл. етномузикології: Зб. наук. ст. К., 2018. Вип. 13.

О. Ю. Шевчук


Покликання на статтю