Музичні класи Феофанії Базилевич — Енциклопедія Сучасної України

Музичні класи Феофанії Базилевич

МУЗИ́ЧНІ КЛА́СИ ФЕОФА́НІЇ БАЗИЛЕ́ВИЧ – приватна музична школа. Засн. наприкінці 19 ст. в Полтаві Ф. Базилевич (викл. гри на фортепіано), після смерті засновниці класам присвоєно її ім'я. 1898 ними керував інспектор Ін-ту шляхет. дівчат Г. Маркевич, 1899–1909 – Л. Лісовський (викл. фортепіано та теор. предметів), який викупив шкільне майно та інвентар і став власником. Спочатку в них навчали гри на фортепіано та хор. співу, пізніше до програм увійшли гра на скрипці, сольний спів, елементарна теорія музики, сольфеджіо, гармонія, теорія композиції. Серед викл. – А. Ваккер, М. Денисенко (сольний спів), С. Грекович, К. Зайцева, Ю. Кошевська, В. Лісовська, Н. Парижська, Ю. Стасюкова (фортепіано), В. Навроцька (теорія та гармонія), І. Різенко (хор. спів), А. Янкелевич (скрипка). Деякий час слухачами школи по кл. теорії композиції були Ф. Попадич, І. Різенко, В. Оголевець. Дбаючи про належ. рівень муз. підготовки учнів свого фортепіан. класу, Л. Лісовський ретельно укладав навч. програми, диференціював муз. твори за ступенем труднощів, що забезпечувало поступове зростання профес. виконав. майстерності піаністів. Кращих уч­нів заохочували нотною літ-рою (твори М. Клементі, Й.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетговена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона). З ініціативи Л. Лісовського в школі стало традиційним проведення муз. свят, які відбувалися навіть улітку. 1903 засн. курси хор. співу (кер. і диригент – А. Орловський), на яких навч. проходило за спец. методикою. Вона передбачала вивчення муз. твору за один сеанс шляхом занять із окремими хор. партіями. Важливою формою навч. були також закриті муз. вечори, під час яких наставники демонстрували своїм вихованцям приклади влас. виконав. і сцен. майстерності і, водночас, популяризували кращі твори композиторів-класиків та сучас. митців (Й.-С. Баха, Д. Скарлатті, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетговена, Р. Шуманна; Е. Ґріґа, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Ф. Мендельсона, П. Чайковського, А. Рубінштейна, Ц. Кюї, М. Балакірева, А. Лядова та ін.). Упродовж 1909–10-х рр. класи поступово припинили своє існування, зокрема через зростання популярності ін. подіб. закладу, підтримуваного на держ. рівні, – Муз. уч-ща Полтав. відділ. РМТ.

А. М. Литвиненко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. М. Литвиненко . Музичні класи Феофанії Базилевич // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70407 (дата звернення: 25.10.2021)