Музей нормальної анатомії Одеського національного медичного університету — Енциклопедія Сучасної України

Музей нормальної анатомії Одеського національного медичного університету

МУЗЕ́Й НОРМА́ЛЬНОЇ АНАТО́МІЇ ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1900 з ініціативи зав. каф. нормал. анатомії Новорос. ун-ту в Одесі (нині Одес. мед. ун-т) М. Батуєва. Основу музей. колекції становили препарати, виготовлені співроб. каф., а також подаровані прозекторами одес. лікарень. Проф. М. Батуєв захоплювався археологією та зібрав для музею велику кількість черепів різних рас та з аномаліями. За його пропозицією і під наук. кер-вом М. Мисиков провів антропометр. дослідж. черепів осетинів, що стало частиною його доктор. дис. (1917). Тоді ж музей поповнився препаратами окремих фрагментів мумій людських тіл з Єгипту. 1905 у колекції нараховували 471 од.; 1915 – 1188, 1935 – понад 1500; нині – понад 3000. Експозиція музею має темат. розділи: кістки, м'язи, травна система, дихал. система, серце, центр. нерв. система, сечостатева система, нерви та судини, органи чуттів, заг. препарати. Розміщується в морфол. корпусі Одес. мед. ун-ту, зведеному 1896–1900 за проектом арх. М. Толвинського. Музейна колекція зберігається в шафах із мореного дуба, спеціально виготовлених на поч. 20 ст. Музей є наук. і навч. підрозділом каф. нормал. анатомії.

Літ.: Стадницкий Н. Г. Музей нормальной анатомии при медицинском факультете Новороссийского университета. 1900–1905 гг. О., 1906; Холодкова Е. Л., Белявский А. И., Антонова Н. А. К 115-летию музея кафедры анатомии человека Одесского национального медицинского университета // Інтегративна антропологія. 2017. № 2(30).

О. Л. Аппельханс, К. К. Васильєв


Покликання на статтю