Насібуллін Борис Абдулайович — Енциклопедія Сучасної України

Насібуллін Борис Абдулайович

НАСІБУ́ЛЛІН Борис Абдулайович (28. 09. 1953, м. Краснотур'їнськ Свердлов. обл., РФ) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1996). Закін. Одес. мед. ін-т (1977). Працював у Харків. НДІ неврології та психіатрії (1979–83); Одес. мед. ін-ті (1983–92); від 1992 – в Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології (Одеса): від 1997 – гол. н. с., водночас від 2016 – кер. відділу фундам. досліджень. Вивчає струк­турно-функціон. зміни в головному мозку та внутр. органах ссавців під впливом зовн. фіз. чинників, мінерал. вод і пелоїдів; наслідки впливу на організм надслабких фіз. і хім. чинників; структурно-функціон. результати гормезису та наслідки грипоз. інфекції; зміни в ЦНС і внутр. органах при ВІЛ-інфекції; теор. обґрунтування методів мед. реабілітації.

Пр.: Изменения структуры нейронов и активности некоторых окислительно-восстановительных ферментов при не­прерывном длительном воздействии общей низкочастотной вибрации // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1991. Т. 100, № 2 (спів­авт.); Ультраструк­тур­ные особенности синапсов сенсомоторной коры крыс при действии раз­личных неблагоприятных факторов // ЦГ. 1995. № 3; Вплив геомагнітного поля на структурно-функціональні кореляти кори головного мозку щурів // ФЖ. 2002. Т. 48, № 3 (спів­авт.); Внешнее биологическое управление, теоретическое обо­снование и практическое применение = External biological management, theo­retical substantiation and practical appli­ca­tion. Radom, Odessa, 2019 (спів­авт.); Com­parative hygienic assessment of hard water impact before and after its stabilization treatment on the functional state of the cen­tral nervous system and kidneys of rats (on the example of the Olkhovska water treatment plant, Ukraine) // Ecological Questions. 2020. Vol. 31, № 1 (спів­авт.).

С. Г. Гуща


Покликання на статтю