Насінник Збіґнев Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Насінник Збіґнев Олександрович

НАСІ́ННИК Збіґнев Олександрович (14. 04. 1935, с. Новичка, нині Долин. р-ну Івано-Фр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1981), проф. (1983). Закін. Львів. торг.-екон. ін-т (1957). Працював у Фрунзен. (нині Бішкек, 1957–60) і Донец. (1960–64) кооп. технікумах; Донец. ін-ті рад. торгівлі (1964–68); Івано-Фр. ін-ті нафти і газу (1968–70); від 1973 – у Терноп. фінанс.-екон. ін-ті (нині екон. ун-т): 1978–2005 – зав. каф. статистики. Наук. дослідження: методологія екон.-статист. вивчення ефективності вироб-ва у нафт. пром-сті з позиції систем. інформ. підходу, статист. оцінювання соц.-екон. потенціалу на різних рівнях економіки України.

Пр.: Прогнозирование себестоимости добычи нефти и попутного газа. Мос­ква, 1975; Повышение эффективности производства и качества продукции не­фтеперерабатывающей промышлен­ности. Л., 1981 (спів­авт.); Статистический анализ партии продукции на деле дефектных изделий. Москва, 1987; Методические основы проведения комплексного маркетингового исследования деятельности предприятия. Москва, 1996; Методологія складання національних рахунків. Л., 1998; Міжнародна статистика: Навч. посіб. Т., 2000 (спів­авт.).

П. З. Гуцал


Покликання на статтю