Наслєдов Дмитро Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Наслєдов Дмитро Миколайович

НАСЛЄ́ДОВ Дмитро Миколайович (12(25). 08. 1903, Київ – 08. 01. 1975, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1935). Засл. діяч н. і т. РРФСР (1964). Ленін. премія (1964), Держ. премія СРСР (1974). Закін. Київ. ун-т (1924). Відтоді працював у Київ. рентґенів. ін-ті: 1928–30 – зав. лаб. дозиметрії рентґенів. променів; водночас 1927–30 – доц. каф. фізики Київ. ун-ту. Брав активну участь у роботі міжміського наук. семінару з фізики (кер. – О. Ґольдман) при н.-д. каф. Київ. політех. ін-ту (1924–30); за київ. період опублікував 15 наук. робіт в іноз. та рад. часописах. 1930 на запрошення А. Йоффе переїхав на роботу в Ленінгр. фіз.-тех. ін-т: 1931–37 – зав. відділ. заг. фізики, 1947–57 – заст. дир. з наук. роботи; за сумісн. 1932–34 – заст. зав. каф. фізики та нач. н.-д. сектору Політех. ін-ту; 1937–39 – зав. лаб. № 16 НДІ № 8 Наркомату оборон. пром-сті; 1939–47 – зав. каф. експерим. фізики Військ. електротех. академії (усі – Ленінград). Досліджував фіз. властивості селену та випрямлячів на його основі, що сприяло налагодженню їхнього серій. вироб-ва в СРСР. Разом з ін. вченими провів масштабні дослідж. з вирощування кристалів AIIIBV, очищення їх від домішок, комплексне вивчення фіз.-хім. властивостей та створення приладів на їхній основі (вирощені монокристали визнані найчистішими у світі). Створив наук. школу з фіз. та тех. напівпровідник. сполук AIIIBV. Був учасником і організатором низки міжнар. конгресів із напівпровідників. Почес. чл. Франц. фіз.-хім. т-ва.

Пр.: Твердые выпрямители и фото­элементы. Ленинград; Москва, 1933 (спів­авт.); Курс общей физики. Т. 1. Мос­ква; Ленинград, 1941 (спів­авт.); Конспект лекций по физике (оптика и строение атома). Ленинград, 1947; Электричес­кие свойства некоторых соединений третьей и пятой групп периодической системы элементов // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1956. Т. 20, № 12 (спів­авт.); Полупроводники. Москва, 1959; Структура спектра собственного рекомбинационного излучения арсенида галлия // ФТТ. 1962. Т. 4, № 11 (спів­авт.); Спектральные характеристики фото­элементов из арсенида галлия // Там само. 1965. Т. 7, № 1 (спів­авт.).

Літ.: Роль Дмитрия Николаевича Наследова в становлении и развитии физики и техники полупроводников AIIIBV // ФТП. 2003. Т. 37, вып. 8; Физики.

А. В. Сукач, В. М. Томашик


Покликання на статтю