Настенко Євген Арнольдович — Енциклопедія Сучасної України

Настенко Євген Арнольдович

НАСТЕ́НКО Євген Арнольдович (06. 03. 1955, Київ) – фахівець у галузі біомедичної кібернетики. Канд. тех. (1989), д-р біол. (2008) н. Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1977). Працював у лаб. мед. кібернетики Київ. ін-ту туберкульозу, пульмонології та груд. хірургії (1981–86). Від 1986 – у Нац. ін-ті серц.-судин. хірургії НАМНУ (Київ): 1992–2005 – зав. відділу інформатики та перспект. планування, від 2005 – зав. відділу інформ. технологій та матем. моделювання фізіол. процесів. Водночас від 2005 викладає у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 2011 – в. о., від 2017 – зав. каф. біомед. кібернетики. Наук. дослідження: системна фізіологія, систем. аналіз та синергетика методами матем. статистики та матем. моделювання; кінематика спірал. скорочення шлуночків серця та створення відповід. біофіз. моделей для нормал. та ремодельов. шлуночків серця; активна поведінка м'язо­вих артеріал. судин. За участі Н. розроблено, впроваджено та удосконалено широкий спектр систем комп'ютер. діагностики гострої серц.-судин. недостатності.

Пр.: Особливості клініко-психопатологічного статусу та біоелектричної активності головного мозку в кардіохірургічних хворих із патологією аорти // Журн. неврології ім. Б. Маньковського. 2013. № 2; Система оцінки деформацій коронарних артерій при стентуванні або аорто-коронарному шунтуванні // Системні дослідж. та інформ. технології. 2014. № 3; Регіонарна гемодинаміка головного мозку та психосоматичні стани у хворих, прооперованих із приводу розшаровуючої аневризми аорти // Вісн. серц.-судин. хірургії. 2016. № 1; Роль штучної вентиляції легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця // Там само. 2017. № 1 (усі – спів­авт.).

Н. О. Трофімова

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Н. О. Трофімова . Настенко Євген Арнольдович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70545 (дата звернення: 24.10.2021)