Кірста Богдан Тарасович — Енциклопедія Сучасної України

Кірста Богдан Тарасович

КІ́РСТА Богдан Тарасович (28. 08. 1920, м. Лубни, нині Полтав. обл. – 15. 03. 1998, Ашґабат) – гідролог. Д-р геогр. н. (1981). Закін. Одес. гідрометеорол. ін-т (1948). Відтоді – нач. сектору вивчення гідрол. режиму Упр. гідрометслужби Туркм. РСР (до 1955). У 1957–61 – вчений секр. Туркм. НДІ гідротехніки та меліорації; 1961–63 – ст. викл. Туркм. ун-ту; 1963–65 – зав. каф. геодезії Туркм. політех. ін-ту. Від 1965 – в Нац. ін-ті пустель, рослин. і тварин. світу Мін-ва охорони природи Туркменістану (усі – Ашґабат): від 1976 – зав. лаб. гідрогеології, від 1982 – зав., від 1989 – гол. н. с. відділу земел.-водних ресурсів. Осн. напрям наук. дослідж. – кількісна і якісна оцінка водних ресурсів Серед. Азії. Вперше встановив осн. гідрогеол. закономірності, характерні для вкрай засушливих р-нів з інтенсив. антропоген. дією на стік, охарактеризував умови формування водних ресурсів твердого та хім. стоків, а також особливості їхнього розподілу по тер. зх. частини Серед. Азії.

Пр.: Сток взвешенных наносов рек Туркмении. Ашхабад, 1970; Минерализация воды, химический сток рек Туркменистана и методы их расчета. Ашхабад, 1975; Реки пустынь. Ашхабад, 1980; Особенности расчета гидрометеорологических характеристик в условиях Туркменистана. Ашхабад, 1987; Ресурсы поверхностных вод и естественное увлажнение территории Туркменистана. Ашхабад, 1991; Некоторые особенности изменений природной среды в бассейне Ареала // Пробл. освоения пустынь. 1997. № 5.

Літ.: Краснопольский.

О. В. Краснопольський, П. Е. Есенов


Покликання на статтю