Кіртбая Юрій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Кіртбая Юрій Костянтинович

КІРТБА́Я Юрій Костянтинович (1902, Москва – 1995, за ін. даними – 1996, там само) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (1957), проф. Закін. Тифліс. с.-г. ін-т (нині Тбілісі, 1931). Засн. (1932) і дир. (до 1934) філії Всесоюз. ін-ту механізації і електрифікації с. госп-ва; зав. відділу механізації НДІ вологих субтропіків (1934–38); водночас – організатор і зав. каф. механізації с. госп-ва Всесоюз. ін-ту субтропіч. культур (Тбілісі, 1934–38); зав. каф. експлуатації машинно-трактор. парку Укр. с.-г. академії (Київ, 1938–65; з перервою); під час 2-ї світ. війни очолював відділ механізації с. госп-ва НДІ землеробства (Алма-Ата, нині Алмати); зав. (1966–79), проф. (1979–95) каф. експлуатації машинно-трактор. парку Моск. ін-ту інж. с.-г. вироб-ва. Наук. дослідж. з проблем ефектив. використання машинно-трактор. парку.

Пр.: Основы теории использования машин в сельском хозяйстве. К.; Москва, 1957; Організація і технологія тракторних робіт. К., 1960; Визначення структури машинно-тракторного парку для комплексної механізації сільськогосподарського виробництва в різних природно-економічних зонах УРСР. К., 1960 (співавт.); Основи комплексної механізації сільськогосподарського виробництва. К., 1961; Эксплуатация машинно-тракторного парка. Москва, 1963 (співавт.); Резервы в использовании машинно-тракторного парка. Москва, 1976.

Літ.: Гречкосій В. Д. Кіртбая Юрій Костянтинович (1902–1995) // Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації. Кн. 3. К., 2000.

І. І. Мельник


Покликання на статтю