Науковий збірник Музею української культури у Свиднику — Енциклопедія Сучасної України

Науковий збірник Музею української культури у Свиднику

«НАУКО́ВИЙ ЗБІ́РНИК МУЗЕ́Ю УКРАЇ́НСЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ У СВИ́ДНИКУ» Засн. 1965 у м. Свидник (нині Пряшів. краю, Словаччина) М. Мушинкою. Присвяч. дослідж. історії, матеріал. і духов. культури русинів-українців Сх. Словаччини. До 2016 вийшло 28 томів у 32-х книгах, переважно політемат. за змістом. Містить матеріали з карпатознавства: архівні публікації, спогади, наук. праці з історії, літературознавства, мовознавства, етнографії, фольклористики, мистецтвознавства, листи, статті-персоналії, хроніки, інформації, рецензії. Друкує також розлогі розвідки з історії культури Закарпаття, зокрема «Poemata Basilii Dóhovits» В. Довговича (т. 10, 1982), «Historia Carpato-Rutheno­rum» М. Лучкая (т. 11, 1983; т. 13, 1988; т. 14, 1986; т. 16, 1990; т. 17, 1991; т. 18, 1992), «Граматика» А. Коцака (т. 15, кн. 2, 1990). Окремі томи вміщують моногр. дослідж.: «Шлях до волі» (т. 2, 1966), «Матеріали до історії мови південнокарпатських українців» І. Панькевича (т. 4/2, 1970), «Де­рев'яні церкви східного обряду на Словаччині» В. Ковачичової-Пушкарьової та І. Пушкаря (т. 5, 1971), «Українські писанки Східної Словаччини» П. Марковича (т. 6/2, 1972), «Матеріали з комплексного дослідження Старинської долини на Снинщині» (т. 9/2, 1979). В остан. томах опубл. матеріали міжнар. наук. конф.: «Олександр Духнович і наша сучасність» (т. 23, 2005), «Словацько-українські взаємини» (т. 24, 2007), «Східнохристиянські сакральні пам'ятки на словацько-польсько-українському пограниччі» (т. 25, 2010), «Українці в прикордонних областях Карпат» (т. 26, 2011). У різний час ред. були М. Мушинка, І. Ванат, І. Чабиняк, І. Русинко (І. Мацинський), від 1988 – М. Сополига.

Літ.: Мушинка М. Над двадцятим томом «Наукового збірника...» // Наук. зб. Держ. музею укр.-руської культури у Свиднику. Т. 20. Пряшів, 1999; Його ж. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику // Там само. Т. 28. Свидник, 2016.

М. І. Мушинка


Покликання на статтю