Наукові записки — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́» Виходили неперіодично 1972–93 у м. Пряшів (Словаччина) спочат­ку як орган Культур. союзу укр. тру­дящих Чехословаччини; від 1991 – Союзу русинів-українців Чехо­словаччини (1993 – Словаччини). Вміщували праці з питань історії, літ-ри, мови, культури, фольк­лору українців Сх. Словаччини. Разом – 200 праць. Окремі вип. присвяч. наук. спадщині мово­знавця В. Латти (вип. 8–9), літ. творчості О. Павловича (вип. 10), Ф. Лазорика (вип. 12), укр. говіркам Сх. Словаччини (вип. 13). Публікували розвідки вчених-україністів Чехії, Словаччини, зокрема М. Затовканюка, М. Гиряка, М. Романа, О. Рудловчак, Л. Баботи, Ю. Муличака, А. та Ф. Ковачів, Ю. Кундрата, А. Шлепецького, М. Мушинки. Друкували також статті авторів з України – Й. Дзендзелівського, П. Чучки, М. Симулика, М. Лакизи, П. Лісово­­го. Гол. ред.: М. Ричалка (ч. 1), М. Новак (ч. 2–16), М. Ілюк (ч. 17–18).

М. І. Мушинка


Покликання на статтю